OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodási adatok

icon Vissza

Éves beszámoló

 

 
Éves költségvetés
 

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közfeladatot ellátó szervként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat: