OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

icon Vissza

Alapítói okiratok
Szervezeti és működési szabályzat
Alapítói határozatok
FB ügyrendje

 
FB határozatok


Támogatási szerződés a Nemzetgazdasági Minisztériummal / Pénzügyminisztériummal / Innovációs és Technológiai Minisztériummal / Technológiai és Ipari Minisztériummal / Gazdaságfejlesztési Minisztériummal / Nemzetgazdasági Minisztériummal


Az OFA Nonprofit Kft. működését meghatározó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1362/2011. (XI.8.) Korm. határozat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
 • 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatvédelmi, Adatkezelési és Informatikai Biztonsági szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdése szerinti éves jelentési kötelezettsége az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nem keletkezett.

A szervezet által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiA közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályzatáról

Adatkezelési tájékoztató a panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kapcsolódóan