OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felelős Foglalkoztatás

icon Vissza

 

Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázat

 

Napjainkban a munkaerőpiac újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a piac résztvevőit, így a felelős foglalkoztatás jelenléte a szervezetek életében még nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig.

 

Az Év Felelős Foglalkoztatója Pályázat 2024-ben is összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, amelyek kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén, valamint közzéteszi azokat a jó gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez.

A felelős foglalkoztatói jó gyakorlatok feltárása, az attitűd elmélyítése minden szervezet érdeke kell legyen.

 

Pályázati kategóriák 2024-ben – a díjak az alábbi 5 kategóriában kerül kiosztásra:

 • I. kategória: Kisvállalkozások
 • II. kategória: Középvállalkozások
 • III. kategória: Nagyvállalatok I. (251-2000 fő közötti foglalkoztatott)
 • IV. kategória: Nagyvállalatok II. (2000 fő feletti foglalkoztató)
 • V. kategória: Egyéb gazdálkodó szervezetek

 

Különdíjak:

 

 • All You Can Move felajánlásában „Tudatos egészség - különdíj” azoknak a cégeknek, akik aktívan tesznek a munkavállalóik fizikai és mentális egészségmegőrzése, fejlesztése érdekében.
 • Mapei Kft. felajánlásában „Zöld jövő - különdíj” zöld megoldásokat alkalmazó munkáltatók számára, ahol napi szinten jelen van a környezetért történő tudatos felelősségvállalás, alkalmazzák és hirdetik ennek fontosságát.
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felajánlásában „A Főváros Felelős Foglalkoztatója” különdíj a legjobb, budapesti székhellyel rendelkező pályázónak.
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Képzési különdíja” a képzés/szakképzés területén legkiemelkedőbb pályázó részére.

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. július 19. 12:00 óra

 

Pályázatok benyújtása előtt kérjük ide kattintva jelezze részvételi szándékát.

 

A pályázaton való részvétel továbbra is ingyenes!

 

A pályázati dokumentációt itt tudja letölteni.

 

Részletekért és ingyenes pályázati tanácsadásért keresse az OFA Nonprofit Kft. munkatársait!

 

Telefon:         +36 1 555-2954

E-mail:           felelosfoglalkoztato@ofa.hu

 

Együtt teszünk a felelős foglalkoztatásért. 

 

A felelős foglalkoztatás jelentősége

 

A felelős foglalkoztató értékként kezeli a munkatársakat és olyan szervezeti kultúrát teremt, amely lehetővé teszi a szervezeti és személyes célok kölcsönösen előnyös összehangolását. Fejlesztik a munkatársak képességeit, támogatják a tisztességet és az egyenlőséget. Gondoskodnak a munkatársakról, kommunikálnak velük, elismerik őket, és oly módon motiválják az embereket, hogy építenek az elkötelezettségükre és motiválják őket arra, hogy készségeiket és tudásukat a szervezet hasznára kamatoztassák, növelve ezáltal a cég sikerességét. A felelős foglalkoztató vallja, hogy a folyamatos minőségjavítás a kötelessége, tudatosan alkalmazza az önértékelés és a külső audit elemeit is ennek érdekében.

 

Feltételezhető, hogy azok a szervezetek, amelyekre nem jellemző a felelős foglalkoztatói magatartás, lemaradnak versenytársaik mögött. A felelős foglalkoztatás és annak minősítési rendszere hozzásegíti a szervezeteket a munkaerőpiaci alkalmazkodó- és versenyképességük növeléséhez, a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásban és a társadalmilag is felelős munkáltatói magatartás megvalósításában.


 

 

 

Felelős Foglalkoztatói Minősítés

 

A Minősítési Folyamat Áttekintése

 

A felelős foglalkoztató vallja, hogy a folyamatos minőségjavítás kötelességük, tudatosan alkalmazzák az önértékelés és a külső audit elemeit is ennek érdekében. 1+3 lépésből álló, egymásra épülő és folyamatosan mélyülő minősítési rendszert alkalmazunk. A rendszer kialakítása során figyelembe vettük, hogy minden foglalkoztatónak lehetősége legyen csatlakozni a felelős foglalkoztatók köréhez, ennek érdekében úgy határoztuk meg a minősítési rendszert, hogy viszonylag alacsony szintű vállalással vagy alkalmazott jó gyakorlattal már be lehessen lépni, ugyanakkor a magasabb szint elérését már mindenkinek az önmagához mért fejlődés alapján lehessen megítélni.

 

A szinteket úgy határoztuk meg, hogy a legmagasabb szintet kevesebben tudják teljesíteni és csak akkor, ha komoly belső erőforrásokat áldoznak a megfelelőségre. A jelenlegi munkaerőhiányos gazdasági környezetben egy minősített felelős foglalkoztató attraktív módon hat a toborzási folyamatban is.

Az értékelési szintek tekintetében az alacsonyabb szintek esetében az önértékelési elemeknek célszerű dominálni, esetleg egy helyszíni bejárással, magasabb szinten azonban mindenképpen minősítő szervezet általi ellenőrzés bevezetése a javasolt. (A munkavállalók, vezetők, partnerek körében készítendő helyszíni adatgyűjtések, külső értékelések).

 

 

A Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszer

 

0. lépés – Előminősítés

Az előminősítés a felelős foglakoztatói magatartás aktuális helyzetét tekinti át, mindezt egy önértékelő adatlap és hozzá tartozó dokumentáció segítségével, melyben a minimum kritériumoknak történő megfelelésen túl, a szervezet felelős foglalkoztatói jó gyakorlatán keresztül kapunk képet annak „felelős foglalkoztatói” tevékenységéről, felelős beavatkozásairól.

 

 

 

Lehetséges kimenetele:

 1. Amennyiben a szervezet nem felel meg a minimum kritériumoknak, úgy a folyamatból ki kell zárni.
 2. Amennyiben a szervezet megfelel a minimum kritériumoknak, és rendelkezik legalább 1 jó gyakorlattal bármely dimenzióban, úgy eléri a Tanuló szervezet minősítést, és jogosulttá válik a Felelős Foglalkoztatói Unió tagságra, és országos szinten elérhető szakmai tanácsadó hálózat támogatására a minősítési folyamatban való továbblépéshez.

 

 

1. lépés – Felelős Foglalkoztató Tanácsadói Teszt

A Felelős Foglalkoztató Tanácsadói Teszt egy jól strukturált, nyitott kérdőív, irányított kérdésekkel, melyet a szervezet feladatra kijelölt kollégája kitöltheti önállóan is vagy az OFA Országos tanácsadójával közösen, személyes vagy online konzultáció során. Fontos, hogy a kérdőívben megjelölt jó gyakorlatokat megfelelő dokumentációval alátámasztani szükséges.

 

A Felelős Foglalkoztató Tanácsadói Teszt a szervezet felelős foglalkoztatói tevékenységét az előminősítésnél mélyebben, az alábbi 9 dimenzió mentén vizsgálja, hogy feltárja a szervezet felelős foglalkoztatás területén mutatkozó erősségeit, valamint azokat a területeket, ahol még van fejlődési lehetőség.

 

 

 

2. lépés: Helyszíni látogatás, értékelés 

Helyszíni értékelés, közös munka online/offline formában, ahol az OFA Nonprofit Kft. szakértői, az alábbi módszerek segítségével vizsgálja a legmagasabb fokozat elérését.

 • Vezetői vagy HR interjúk, riportok készítése;
 • Munkavállalói interjúk vagy fókuszcsoportok készítése;
 • Interjúk készítése az érdekképviselettel, szakszervezettel.

 

 

 

3. lépés: Összesítés, döntés

Az OFA Nonprofit Kft. Felelős Foglalkoztató Tanácsadói minden lépés után összesítik az addig beérkezett dokumentumok eredményeit, mely eredmény alapján riport készül, amely a döntést készíti elő.

 

 

A minősítés eredménye lehet:

 

 

Felelős Foglalkoztató jelölt/Tanulószervezet:

A minimumkövetelményeknek megfelel – önértékelése elfogadott -, és elkötelezett a felelős foglalkoztatás iránt, amely abban nyilvánul meg, hogy legalább egy jó gyakorlattal rendelkezik bármely dimenzióban, Uniós tagságra jogosult.

 

 

Felelős Foglalkoztató:

A minimumkövetelmények teljesítésén túl legalább 3 dimenzióban rendelkezik jó gyakorlattal. Uniós tagságra és címhasználatra egyaránt jogosult. 

 

 

A minősítési eljárás során az alábbi szinteket különböztetjük meg:

 

Bronz minősítésű felelős foglalkoztató

(3-4 dimenzióban alkalmazott, dimenziónkként 1-1jó gyakorlat, dokumentumokkal megfelelően alátámasztva) 

Ezüst minősítésű felelős foglalkoztató

5-6 dimenzióban alkalmazott, dimenziónkként 1-1jó gyakorlat dokumentumokkal megfelelően alátámasztva, valamint belső munkatársi elégedettség felmérés megléte

Arany minősítésű felelős foglalkoztató

7-9-dimenzióban alkalmazott, dimenziónkként 3-3 jó gyakorlatdokumentumokkal és helyszíni vizsgálati módszerekkel megfelelően alátámasztva, valamint belső munkatársi elégedettség felmérés megléte, vezetői és vagy HR vezetői interjú

Kiváló felelős foglalkoztató

előfeltétele: Arany minősítéssel rendelkező felelős foglalkoztatói lezárt minősítés, legalább 2 egyedülálló jó gyakorlat, mentor szerepének időszakos vállalása tudásmegosztás keretében

 

 

Időszakos felülvizsgálat

A minősített szervezet a felelős foglalkoztatói címet két évre kapja meg. A minősítést követően egy éven belül az OFA Nonprofit Kft. Felelős Foglalkoztatói Tanácsadói időszakos jelentést kérhetnek a pályázótól programjuk aktuális állásáról és a továbbfejlesztésekről.  Bejelentkezés esetén újabb helyszíni ellenőrzésre, felülvizsgálatra is sor kerülhet.

 

 

Az év felelős foglalkoztatója 2022 Az év felelős foglalkoztatója 2023
Az év Felelős Foglalkoztatója 2022 Az év Felelős Foglalkoztatója 2023

 

 

Felelős Foglalkoztatóink az országban

Felelős Foglalkoztatóink az országban

Hírlevél feliratkozás