flag


L
étrejött vállalkozások:A program átfogó célja:
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővítését, és a vállalkozóvá válás elősegítését.
A fenti megállapodás egyik gyakorlati megvalósulása a Vállalkozz Itthon Fiatal! program, amely a Közép-magyarországi Régióban járul hozzá a gazdasági és foglalkoztatási mutatók növeléséhez.
 
A program közvetlen célja:
Magyarország Közép-magyarországi Régiójának (KMR) területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.
 
A program célcsoportja:
  • 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve
  • 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál pályakezdő álláskeresőként regisztrált fiatal.
A programba vonás feltételei:
  • 18-25 éves kor között regisztrált álláskereső, vagy Ifjúsági Garancia Rendszerbe vont, valamint 25-30 éves kor között felsőfokú végzettségű, pályakezdőként regisztrált álláskereső,
  • nincs aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonya,
  • nem rendelkezik többségi tulajdonnal más vállalkozásban,
  • Budapesti vagy Pest megyei lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezik, amely lakcímkártyáján szerepel.
A program megvalósítása:
A programba bevontak vállalkozói ismeretek képzésben vesznek részt, mely egyéni képességekhez mérten csoportos, illetve e-learning formában elvégezhető. Megszerezhetik a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.
A képzés során szakmai tanácsadás is biztosított az üzleti terv elkészítéséhez. A képzés mellett mentorok segítik (mentorálás) a résztvevőket, akik folyamatos támogatást biztosítanak az első lépésektől kezdődően a vállalkozás megalapításán keresztül a működésben is.
Az üzleti terveket egy szakértői bíráló bizottság bírálja el és javasolja további támogatásra.
A jóváhagyott üzleti terv alapján a fiatal megalapíthatja vállalkozását, amellyel minimum 2 - maximum 3 milliós tőketámogatásra tud pályázni - az NGM Irányító Hatóság által megvalósított - VEKOP 8.3.1-16 konstrukció keretében.

A program megvalósításának időtartama:
A Vállalkozz Itthon, Fiatal! program megvalósítási ideje: 2016. január 1. – 2017. december 31.
A programba vonási szakasz lezárult.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu

Tel: 06 (1) 555 2900

Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84
photo