flag

„Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program - GINOP-5.3.13-20-2020-00001

 


 


Projekt neve: Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.13-20-2020-00001

OFA szerepe a projektben: konzorciumi tag
Kedvezményezett neve: Magyar Államkincstár (Konzorciumvezető), KINCSINFO Nonprofit Kft., OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofitkft.

Támogatás összege: 3 000 000 000 Ft, a támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 30.

A kisgyerekesek aktivizáláshoz új munkaerő-piaci programot indítunk, ami a képzésük révén hozzájárul a munkaerő-tartalék aktiválásához is. A GINOP-5.3.13-20-2020-00001 „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program lehetőséget és motivációt kínál a kisgyerekesek számára, hogy a szakmaváltáshoz, vagy a korábbi foglalkozásuk folytatásához szükséges képzésbe bekapcsolódjanak.

A programban naprakész ismereteket szerezhetnek, fejleszthetik kompetenciáikat a gyermeknevelésre jutó ellátás időszaka alatt, ezzel támogatva munkába való visszatérésüket és foglalkoztathatóságuk javítását.

Kiemelt célcsoportot képeznek az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők.

Ki igényelheti ténylegesen az ösztöndíjat?

 • aki elmúlt 18 éves,
 • csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül
 • Magyarország területén, de nem Budapesten vagy Pest megyében él,
 • rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával,
 • iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget,
 • szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel vagy a támogatási igény benyújtásának événél legalább 5 évvel korábban megszerzett szakképesítéssel rendelkezik vagy
 • (a megszerzés időpontjától függetlenül) csak részszakképesítéssel rendelkezik
 • jelentkezéskor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat.

Milyen képzés esetén járhat ösztöndíj?

 • általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
 • középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzés vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakmára felkészítő szakmai oktatás, szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás.

Az ösztöndíj támogatás mértéke legfeljebb 12 hónapig havi 100 ezer forint, amely egyebek mellett a képzés helyszínére történő utazást és a gyermekfelügyelet költségeit is kompenzálja.


Fontos, hogy az ösztöndíj összegéből – a képzés sikeres elvégzésének ösztönzése céljából – minden hónapban 40 000 Ft visszatartásra kerül, amelyből 20 000 Ft a képzést lezáró vizsgán való részvétel igazolását követően, a fennmaradó 20 000 Ft pedig a képzés sikeres, hivatalos dokumentummal igazolt elvégzése esetén kerül egy összegben folyósításra.

A program a képzés eredményes elvégzését mentori tevékenység biztosításával is segíti. A minél sikeresebb bevonás érdekében védőnőket is alkalmazunk, akik munkájuknál fogva közelebbről ismerik a célcsoportot, ezáltal hatékonyabban tudják elérni a kisgyerekes anyákat.

 

célcsoportba tartozó kisgyermekes szülőknek emellett – a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérésük elősegítése érdekében – lehetőségük van támogatott nyelvi (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz nyelvből) vagy informatikai képzésben történő részvételre is.

A projekt célja, hogy 2023. június 30-ig legalább 2 500 kisgyerekes anya képzése valósuljon meg. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mintegy 3 milliárd forint.

A programot a Magyar Államkincstár az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együtt valósítja meg.

Az ösztöndíj támogatás és a támogatott képzésbe történő részvétel iránti kérelmeket a célcsoporttagok 2020. október 21-től nyújthatják be a Magyar Államkincstár weboldalán kialakított felületen.

A programmal kapcsolatban a Gyakran Ismételt Kérdések dokumentum a linkre kattintva érhető el.

Tehát annak a kismamának, aki részt szeretne venni a programban és megfelel az említett feltételeknek, fel kell vennie a kapcsolatot az ofa.hu oldalon található elérhetőségeken a helyileg illetékes mentorokkal.

Bízunk benne, hogy sokan élnek a lehetőséggel, hiszen ez a program egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az alacsony képzettséggel rendelkező kismamák minél könnyebben jussanak munkához a gyereknevelést követően.Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.