flag

„Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program - GINOP-5.3.13-20-2020-00001

 


 

 

Projekt neve: Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.13-20-2020-00001

OFA szerepe a projektben: konzorciumi tag
Kedvezményezett neve: Magyar Államkincstár (Konzorciumvezető), KINCSINFO Nonprofit Kft., OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatás összege: 2 950 000 000 Ft, a támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. október 31.

A GINOP-5.3.13-20-2020-00001 „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program lehetőséget és motivációt kínál a kisgyerekesek számára, hogy a szakmaváltáshoz, vagy a korábbi foglalkozásuk folytatásához szükséges képzésbe bekapcsolódjanak. A programban továbbá naprakész ismereteket szerezhetnek, fejleszthetik idegennyelvi és informatikai kompetenciáikat a gyermeknevelésre jutó ellátás időszaka alatt, ezzel támogatva munkába való visszatérésüket és foglalkoztathatóságuk javítását.

 

Aktuális pályázati szakasz:

A program keretében a kisgyermekes szülők távoktatási formában megvalósuló, ingyenes informatikai vagy idegennyelvi képzéseken vehetnek részt. A képzések elvégzésével felnőttképzési tanúsítvány szerezhető.

 

Idegennyelvi képzés esetén angol, vagy német A1, A2, B1, B2 képzések választhatóak előzetes szintfelmérés alapján.

 

Informatikai képzés esetén az alábbi képzések közül lehet választani:

 

Kreatív alkotómunka digitális eszközei

Programozásról egyszerűen mindenkinek

Webes megjelenés kialakításához szükséges alapismeretek

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés

 

A pályázati feltételek:

 

 • Állandó lakóhelye, vagy amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép- magyarországi régión kívüli településen van,
 • a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, és
 • a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül.

 

Lezárult pályázati szakasz:

A program keretében ösztöndíjban részesülhet az a kisgyermeket nevelő szülő, aki a kedvezményezett elektronikus felületén közzétett felhívás alapján elektronikus felületen tett nyilatkozataival, adataival és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:

 1. állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-magyarországi régión kívüli településen van,
 2. a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte,
 3. a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,
 4. iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget:
 • szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel vagy
 • a támogatási igény benyújtásának événél legalább 5 évvel korábban megszerezett szakképesítéssel vagy
 • (a megszerzés időpontjától függetlenül) csak részszakképesítéssel rendelkezik,
 1. a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat a támogatási kérelmében megjelölt képzésen, és a képzés kezdetének időpontja későbbi, mint a felhívás megjelenése, és
 2. rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható.

 

Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható:

 1. általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzés,
 2. középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzés,
 3. iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben3 szabályozott szakképzés vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakmára felkészítő szakmai oktatás, szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás.

A program a képzés eredményes elvégzését mentori tevékenység biztosításával is segíti.

 

A projekt célja, hogy 2023. október 31-ig legalább 2 500 kisgyerekes szülő képzése valósuljon meg.Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.