flag

 TRANZIT MONITOR program

 

A program háttere


A gazdaság növekedésének köszönhetően az utóbbi időszakban az ország egyes területein, egyes ágazatokban, munkakörökben munkaerőhiány alakult ki. A gazdaság munkaerőigényének kielégítésében több más intézkedés mellett szerepe lehet olyan célzott intézkedéseknek is, amelyek a tartósan álláskeresők munkára alkalmassá tételét és képzését szolgálják. E cél elérésének egyik eszköze a tranzitfoglalkoztatás.

 

A 2017. február 24-én megjelent GINOP 5.1.4. „Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása” című pályázat célja, hogy a gazdaság bizonyos szegmenseiben tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési programokat támogasson a kevésbé fejlett régiókban. A program egyúttal a tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését is támogatja a tranzitfoglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve.

 

A tranzitfoglalkoztatási programok komplex eszközrendszerrel megvalósított fejlesztési folyamatok megvalósítása hátrányos helyzetű munkanélküliek számára. Az alkalmazott módszer lényege, hogy olyan személyek számára kínál speciális képzési lehetőséget, akiknek a hagyományos iskolarendszerű képzés keretei között nem sikerült alapképzettséget és/vagy szakképzettséget szerezni. A program alapeleme a folyamatos mentorálás, pszicho-szociális támogatás, a motiváció erősítése és fenntartása.

 

A Tranzit Monitor program

A korábbi tranzitfoglalkoztatási programok megvalósítási tapasztalatait figyelembe véve, a GINOP-5.1.4-17 pályázat kiírója, fontosnak tartotta, hogy a projekt megvalósítás folyamatos szakmai támogatást kapjon, amelyet értékelő-elemző tevékenység kísér.

A projektgazdák segítése és a megvalósítás eredményességének növelése érdekében elindította a Tranzit Monitor programot.

 

A Tranzit Monitor program célja a tranzitfoglalkoztatási programot megvalósító szervezetek hálózatosodásának, tudásmegosztásának támogatása, szakmai tudásbővítés szervezése a tranzitfoglalkoztatási feladatok segítése érdekében, a programok lebonyolításának nyomonkövetése, a célcsoport bevonásának folyamatos monitorozása.

 

A program célcsoportját a GINOP 5.1.4. „Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása” című Felhívás keretében támogatott szervezetek, valamint az általuk végrehajtott program megvalósításában résztvevő szakmai megvalósítók és szakértők alkotják.

 

A program megvalósítói: a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság valósítja meg.

 

A GINOP-5.1.4-17 pályázat Felhívása itt érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-514-17-tranzitfoglalkoztatsi-programok-tmogatsa-

 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy módosult a Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása című felhívás! A támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 2019.05.31. 12:00 óra.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.