flag

„VÁLLALKOZÓ START” PROGRAM
rövid összefoglaló

 Tájékoztatjuk a „Vállalkozó Start” Programba jelentkezni kívánókat, hogy a 30 év feletti új jelentkezők 2020. január 16-án 0:00 órától tartaléklistára kerülnek, mivel a jelentkezők száma elérte a programba vonható létszámot. A tartaléklistára jelentkezőket a továbbiakban a Programban esetlegesen felszabaduló helyekre a jelentkezésük sorrendjében vonjuk be.


Kedves Érdeklődő!

 

Vállalkozni szeretne?

Van egy ötlete, melyet egy új vállalkozás keretében valósítana meg Budapesten vagy Pest megyében?

Jó helyen jár, ismerje meg az induló vállalkozások támogatásának feltételeit a „Vállalkozó Start” Program keretében!

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Programban elérhető lehetőséget.

 

Miről szól a „Vállalkozó Start” Program?

A gazdaság motorját a vállalkozások alkotják. A Magyar Kormány kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a vállalkozások támogatása, az induló vállalkozások ösztönzése, sikeres működésükhöz anyagi erőforrások elérhetővé tétele. Ezen célok elérése érdekében vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak azok a felkészült, üzleti, piaci szempontból megalapozott vállalkozási ötlettel rendelkező álláskeresők, akik vállalják, hogy képzésben vesznek részt, kidolgozzák vállalkozásuk részletes üzleti tervét, és vállalják, hogy megalapított vállalkozásukat több mint 2 évig működtetik abban személyes közreműködést vállalva.

Kik vehetnek részt a Programban?

A Programba azok a jelentkezők vonhatók be, aki a programba vonáskor, tehát amikor velük a programba vonási megállapodást megkötjük, megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 18. életévüket betöltötték, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, (vagy megváltozott munkaképességűek, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek)
 • rendelkeznek a Közép-Magyarország régió területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
 • nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal
 • rendelkeznek vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel
 • a jelentkezést követően az alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, és a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak alkotják.

Összesen 1200 leendő vállalkozó programba vonását tervezzük.


Milyen formában kérhető támogatás a Vállalkozó Start Programban?

A Program első részében a résztvevők:
 • személyre szabott segítséget kapnak vállalkozási ötletük, elképzelésük átgondolásához, életképességének vizsgálatához az adott piaci körülmények között
 • 90 órás vállalkozói képzésben vesznek részt vállalkozói ismereteik, kompetenciáik bővítéséhez, új ismeretek elsajátításához
 • egyéni és csoportos tanácsadás keretében segítséget kapnak kérdéseik megválaszolásához, aggodalmaik, félelmeik leküzdéséhez, a vállalkozóvá válás kockázatainak kezeléséhez
 • elkészítik leendő vállalkozásuk részletes üzleti tervét, melynek életképességét, realitását szakértőkből álló bizottság vizsgál
 • folyamatos támogatásban, mentorálásban részesülnek vállalkozásuk első évében,
 • üzleti kapcsolatokat építenek a program keretében induló többi vállalkozóval
 • vállalkozásuk első évében kiemelt támogatást kapnak vállalkozásuk fejlesztéséhez, illetve ahhoz, hogy azt az első két éven túl is eredményesen működtetni tudják.
A Program második részében
 • a részletesen megtervezett üzleti terv alapján megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe az indításhoz szükséges költségeik támogatására az alábbi feltételek mentén:
 • Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatók el, azaz jelenleg havonta összesen 272.250 Ft/hó. (KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272.250 Ft lehet.)
 • A bérjellegű költségekre 12 hónap alatt elszámolható teljes támogatás legfeljebb 3.267.000 forint
 • A fenti, foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolt költségek legfeljebb 40%-ának mértékéig további költségek (eszközbeszerzés, bérleti díjak, anyagbeszerzés, piacra jutás költségei) számolhatók el, maximálisan 1.306.800 forint erejéig.
 • A fentieket figyelembe véve a maximálisan elszámolható támogatás: 4.573.800 Ft. 
Amennyiben a részletes tájékoztatást megismerve érdekli a program, az alábbi linkre kattintva regisztrálhat annak érdekében, hogy a további teendőkre vonatkozó információkat hírlevelünkben megkapja:
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a Programba történő regisztráció előtt kérjük ide kattintva olvassa el a részletes tájékoztatót!

Jelentkezek a „Vállalkozó Start” Programra