flag


Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása. 

Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerőpiacon történő beavatkozások innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci válsághelyzetek menedzseléséhez.

A Társaság közhasznú tevékenysége keretében közreműködik:
• munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását,
• hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok, projektek kezdeményezésében és megvalósításában,
• munkaerő-piaci és felnőttképzési programok kidolgozásában, végrehajtásában,
• munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában,
• a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
• nagy létszámú munkaerőigények komplex kielégítésében,
• a KKV szektor speciális állásigényének kielégítésében,
• információ nyújtásában, tanácsadás végzésében,
• ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában,
• a civil szektor szervezeteinek szakmai tevékenységét elősegítő közfeladatok ellátásában.

A közhasznú tevékenység a foglalkoztatási célú támogatások négy pilléréhez igazodik:
• a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése, támogatása,
• elősegíteni a nagy létszámú munkaerőigények gyors betöltését képzés segítségével a közép- és nagyvállalatok részére,
• a nyílt munkaerő-piacon átmeneti likviditási gondok miatt a meglévő, veszélybe került munkahelyek megőrzése,
• a szélesen értelmezett szociális gazdaságban rejlő foglalkoztatást bővítő lehetőségek támogatása.

A Társaság eszközrendszert és erőforrásokat biztosít a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező kezdeményezésekhez, különösen a közép- és nagyvállalatok, a civil/nonprofit szféra és a szociális gazdaság szervezetei számára.

A Társaság valamennyi régióban - pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, székesfehérvári és szombathelyi telephellyel - működteti kirendeltségeit. Az országos lefedettséggel működő regionális hálózat kirendeltségei kiemelkedő eredményeket érnek el a Társaság által megvalósított projektek, programok megyei, régió szintű megvalósításában, továbbá a helyi foglalkoztatási, valamint társadalmi vállalkozások/szociális gazdaság típusú kezdeményezések elősegítése, fejlesztése terén.

A Társaságnak célkitűzése, hogy a foglalkoztatási célú támogatások közvetítésében, nyújtásában, és a támogatások felhasználását segítő szolgáltatási tevékenységben, illetve a foglalkoztatást elősegítő innovációk létrehozásában jelentős és meghatározó szerepet töltsön be a munkaerő-piacon, a foglalkoztatáspolitika területén.