flag 

Köszöntöm az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján, ahol fontos információkat talál Társaságunkról, programjainkról, céljainkról, valamint értékeinkről.

A foglakoztatáspolitika területén célom, hogy partnereinknek a legmagasabb színvonalú pályázási lehetőségeket és szolgáltatásokat nyújtsuk.

Az emberi erőforrások kiemelt szerepet kapnak számomra.  Fontosnak tartom, hogy kollégáim szakmai fejlődését támogassam, annak érdekében, hogy egy professzionális munkatársi állomány tervezze, irányítsa és működtesse a programokat, projekteket, egyúttal segítse azok célcsoportjait. Fontos szempont továbbá számomra a pozitív munkakörnyezet kialakítása, amelyben munkatársaim elégedettek lehetnek.

Az értékek, amelyek irányítják Társaságunkat, a szakértelem, a minőség, az ügyfélközpontúság, az innováció, valamint a csapatmunka.Almási Erzsébet
ügyvezető

Az OFA Nonprofit Kft. közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása. 

Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerőpiacon történő beavatkozások innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci válsághelyzetek menedzseléséhez.

A Társaság közhasznú tevékenysége keretében közreműködik:
• munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását,
• hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok, projektek kezdeményezésében és megvalósításában,
• munkaerő-piaci és felnőttképzési programok kidolgozásában, végrehajtásában,
• munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában,
• a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
• nagy létszámú munkaerőigények komplex kielégítésében,
• a KKV szektor speciális állásigényének kielégítésében,
• információ nyújtásában, tanácsadás végzésében,
• ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában,
• a civil szektor szervezeteinek szakmai tevékenységét elősegítő közfeladatok ellátásában.

A Társaság valamennyi régióban - pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, székesfehérvári és szombathelyi telephellyel - működteti kirendeltségeit. Az országos lefedettséggel működő regionális hálózat kirendeltségei kiemelkedő eredményeket érnek el a Társaság által megvalósított projektek, programok megyei, régió szintű megvalósításában, továbbá a helyi foglalkoztatási, valamint társadalmi vállalkozások/szociális gazdaság típusú kezdeményezések elősegítése, fejlesztése terén.

OFA Nonprofit Kft. Facebook oldala