flag

 GINOP-5.3.6-17-2017-00001 „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás”

A Felelős Foglalkoztat
ás


 

 Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázat 2023
Napjainkban a munkaerőpiac újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a piac résztvevőit, így a felelős foglalkoztatás jelenléte a szervezetek életében még nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig.
 
A pályázat évről évre összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, amelyek kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén, valamint közzéteszi azokat a jó gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez.
A felelős foglalkoztatói jó gyakorlatok feltárása, az attitűd elmélyítése minden szervezet érdeke kell legyen.
Tegyünk együtt a felelős foglalkoztatásért.

Az Év Felelős Foglalkoztatója 2023 pályázati dokumentáció:

Pályázati felhívás és dokumentáció


  
                                                                                           

A felelős foglalkoztatás jelentősége

A felelős foglalkoztató értékként kezeli a munkatársakat és olyan szervezeti kultúrát teremt, amely lehetővé teszi a szervezeti és személyes célok kölcsönösen előnyös összehangolását. Fejlesztik a munkatársak képességeit, támogatják a tisztességet és az egyenlőséget. Gondoskodnak a munkatársakról, kommunikálnak velük, elismerik őket, és oly módon motiválják az embereket, hogy építenek az elkötelezettségükre és motiválják őket arra, hogy készségeiket és tudásukat a szervezet hasznára kamatoztassák, növelve ezáltal a cég sikerességét. A felelős foglalkoztató vallja, hogy a folyamatos minőségjavítás a kötelessége, tudatosan alkalmazza az önértékelés és a külső audit elemeit is ennek érdekében.
 
Feltételezhető, hogy azok a szervezetek, amelyekre nem jellemző a felelős foglalkoztatói magatartás, lemaradnak versenytársaik mögött. A felelős foglalkoztatás és annak minősítési rendszere hozzásegíti a szervezeteket a munkaerőpiaci alkalmazkodó- és versenyképességük növeléséhez, a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásban és a társadalmilag is felelős munkáltatói magatartás megvalósításában.
  

Egész évben elérhető szolgáltatásunk

 A Felelős Foglalkoztatói Minősítés

A Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszer egy szakmailag megalapozott, objektív szempontrendszer alapján osztályozza, minősíti a vállalatok felelős foglalkoztatói tevékenységeit, HR stratégiáját. Célja, hogy a szervezeteket egy 1+3 lépésből álló, egymásra épülő és folyamatosan mélyülő minősítési rendszer keretein belül támogassa a szervezetek felelős foglalkoztatói tevékenységének kialakítását, fejlesztését. A minősítés során a tanácsadók visszajelzést, útmutatást és irányvonalat adnak a felelős foglalkoztató elveinek szervezeti integrációjához.

 

A minősítéssel járó előnyök
A minősített szervezetek számára elérhető lesz:
  • az alprojekt további szolgáltatása, a Felelős Foglalkoztatói Uniós tagság lehetősége, ami egy tanulásra, tapasztalatcserére, együttműködések kialakítására létrehozott online munkáltatói közösség;
FF UNIÓ-hoz történő csatlakozási kérelmét az önértékelés benyújtását követően az alábbi linken kezdeményezheti:

 
  • szakmai támogatás felelős foglalkoztatói elvek és gyakorlatok szervezeti integrációjához;
 
  • továbbá a Felelős Foglalkoztatói minősítést elért szervezetek „Felelős Foglalkoztató vagyok” logót és a minősítésen elért szintről tanúsítványt kapnak, melyet felhasználhatnak a szervezet honlapján, valamint egyéb „social media” felületein.


A Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszer folyamata
 
0. lépés – Előminősítés
Az előminősítés a felelős foglakoztatói magatartás aktuális helyzetét tekinti át, mindezt egy önértékelő adatlap és hozzá tartozó dokumentáció segítségével, melyben a minimum kritériumoknak történő megfelelésen túl, a szervezet felelős foglalkoztatói jó gyakorlatán keresztül kapunk képet annak „felelős foglalkoztatói” tevékenységéről, felelős beavatkozásairól.
Lehetséges kimenetele:
  1. Amennyiben a szervezet nem felel meg a minimum kritériumoknak, úgy a folyamatból ki kell zárni.
  2. Amennyiben a szervezet megfelel a minimum kritériumoknak, és rendelkezik legalább 1 jó gyakorlattal bármely dimenzióban, úgy eléri a Tanuló szervezet minősítést, és jogosulttá válik a Felelős Foglalkoztatói Unió tagságra, és országos szinten elérhető szakmai tanácsadó hálózat támogatására a minősítési folyamatban való továbblépéshez.

1. lépés – Felelős Foglalkoztató Tanácsadói Teszt
A Felelős Foglalkoztató Tanácsadói Teszt egy jól strukturált, nyitott kérdőív, irányított kérdésekkel, melyet a szervezet feladatra kijelölt kollégája kitöltheti önállóan is a kérdőívet, vagy az OFA tanácsadójával közösen, személyes vagy online konzultáció során. Fontos, hogy a kérdőívben megjelölt jó gyakorlatokat megfelelő dokumentációval alátámasztani szükséges.
A Felelső Foglalkoztató Tanácsadói Teszt a szervezet felelős foglalkoztatói tevékenységét az előminősítésnél mélyebben, az alábbi 9 dimenzió mentén vizsgálja, hogy feltárja a szervezet felelős foglalkoztatás területén mutatkozó erősségeit, valamint azokat a területeket, ahol még van fejlődési lehetőség.

 2. lépés: Helyszíni látogatás, értékelés (arany fokozat esetében)
Helyszíni értékelés, közös munka online/offline formában, ahol az OFA szakértői, az alábbi módszerek segítségével vizsgálja a legmagasabb fokozat elérését.
  • Vezetői vagy HR interjúk, riportok készítése;
  • Munkavállalói interjúk vagy fókuszcsoportok készítése;
  • Interjúk készítése az érdekképviselettel, szakszervezettel.

3. lépés: Összesítés, döntés
Az OFA Felelős Foglalkoztató Tanácsadói minden lépés után összesítik az addig beérkezett dokumentumok eredményeit, mely eredmény alapján riport készül, amely a döntést készíti elő.
 
A minősítés eredménye lehet:
 
Felelős Foglalkoztató jelölt/Tanulószervezet:
A minimumkövetelményeknek megfelel – önértékelése elfogadott -, és elkötelezett a felelős foglalkoztatás iránt, amely abban nyilvánul meg, hogy legalább egy jó gyakorlattal rendelkezik bármely dimenzióban, Uniós tagságra jogosult.
 
Felelős Foglalkoztató:
A minimumkövetelmények teljesítésén túl legalább 3 dimenzióban rendelkezik jó gyakorlattal. Uniós tagságra és címhasználatra egyaránt jogosult, felkérés alapján mentori funkciót is betölthet. Az alábbi szinteket különböztetjük meg:

Bronz minősítésű felelős foglalkoztató
(3-4 dimenzióban alkalmazott jó gyakorlat dokumentumokkal megfelelően alátámasztva)

Ezüst minősítésű felelős foglalkoztató
(5-6 dimenzióban alkalmazott jó gyakorlat dokumentumokkal megfelelően alátámasztva, valamint belső munkatársi elégedettség felmérés megléte)

Arany minősítésű felelős foglalkoztató
(legalább 7 dimenzióban alkalmazott jó gyakorlat dokumentumokkal és helyszíni vizsgálati módszerekkel megfelelően alátámasztva, valamint belső munkatársi elégedettség felmérés megléte)Időszakos felülvizsgálat
A minősített szervezet a felelős foglalkoztatói címet két évre kapja meg. A minősítést követően egy éven belül az OFA Nonprofit Kft. Felelős Foglalkoztatói Tanácsadói időszakos jelentést kérhetnek a pályázótól programjuk aktuális állásáról és a továbbfejlesztésekről.  Bejelentkezés esetén újabb helyszíni ellenőrzésre, felülvizsgálatra is sor kerülhet.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 80.

Levelezési cím: 1301 Budapest, Postafiók: 84.

Tel. +361 555-2900, Fax: +361 555-2929

E-mail: ginop536@ofa.hu

Honlap: www.ofa.hu