flag

KKV kapacitásbővítő támogatás
GINOP-5.3.17-21-2021-00001

 

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által.

A program célja, a munkaerőintenzív gazdaságélénkítés, az egészségügyi járvány okozta első sokk után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása, humán és termelési/szolgáltatási kapacitásaik visszaépítésében.

A GINOP-5.3.17-21 kódszámú KKV kapacitásbővítő támogatásra rendelkezésre álló forrás
21 820 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

A cél elérése érdekében a Magyar Államkincstár Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.

A támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4. 000 000 Ft.

Támogatható a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig (legfeljebb bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó), valamint a bérköltség 30% vagy 35% vagy 40%-át kitevő átalány, amely egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel.

A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében 16 hónapos (legfeljebb 8 hónap támogatás + legfeljebb 8 hónap nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség) határozott idejű, vagy határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése kötelező.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2021. szeptember 27.

A Magyar Államkincstár által kiadott 6/2021. (IX. 27.) számú GINOP Közleményében tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő mikro-, kis- és középvállalkozások részére a GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás feltételeiről, a lebonyolítás módjáról és speciális követelményeiről. A Közlemény a Kapcsolódó anyagok között érhető el: https://www.allamkincstar.gov.hu/footer-tartalmak/jogi-informaciok/Kincstari_projektek/2014-2020-Szechenyi-2020/ginop-5.3.17-21--kkv-kapacitasbovito-tamogatas

OFA szerepe a projektben: konzorciumi tag

Kedvezményezett neve: Magyar Államkincstár (Konzorciumvezető), KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (Kincsinfo Nkft.), Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA Nkft.)

A Magyar Államkincstár konzorciumvezető által közzétett információk elérhetők a Kincstár weboldalán.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. szeptember 30.

A GINOP-5.3.17-21-2021-00001 KKV kapacitásbővítő támogatás program eredménykommunikációs kiadványát ide kattintva tekintheti meg.