flag

„Azonnal cselekszünk” Program

Aktualitások:

Az „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében 4 pályázati program került meghirdetésre;

  • Munkahelymegőrző támogatásraaz átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében (Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ)
  • Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító: ACS_KERESET_2015)
  • Foglalkoztatást bővítő illetve továbbfoglalkoztatást célzó bértámogatás (ACS_BÉRTÁM_2015)
  • Bérköltség támogatás (ACS_BÉRKÖLTSÉG_2015)


Program átfogó célja:

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a vállalkozások tartós növekedéséhez szükséges, képzett humánerőforrás rendelkezésre állásának biztosítása, valamint a vállalkozások létszámbővítésre ösztönzése, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók, valamint a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának támogatásával.


Program keretében nyújtott támogatások:

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel

Program célja:

A legalább 20 főt érintő, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentést tervező vállalkozásoknál alkalmazott munkaerő támogatása kereset kiegészítéssel és képzéssel. A program célkitűzése, hogy a létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállaló elbocsátása helyett, további legfeljebb 6 hónapos időtartamra csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásuk biztosított legyen, a kieső munkaidőre járó bér a munkavállaló részére megtérítésre kerüljön és a munkavállaló munkaerő-piaci esélyeit javító képzés által a munkavállaló elhelyezkedési esélyei növekedjenek.


Célcsoportja:
A csoportos létszámcsökkentéssel veszélyeztetett munkavállalók, akiknek munkaviszonya a munkáltató működésével összefüggő okból várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkáltató a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte.

A pályázat beadási határideje lejárt. 


II. Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

Program célja:

A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámcsökkentések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése, valamint a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatása.


Célcsoportja:

A csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók, akinek munkaviszonyát a munkáltató működésével összefüggő okból a támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető.


III.   Foglalkoztatást bővítő illetve továbbfoglalkoztatást célzó bértámogatás (ACS_BÉRTÁM_2015)

        (A pályázat forráskimerülés miatt felfüggesztve!)

Program célja:
A hátrányos helyzetű személyek új munkáltatónál munkaviszonyban történő foglalkoztatásának támogatása, valamint létszámcsökkentésben érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatásának támogatása.

Célcsoportja:
A létszámcsökkentésben érintett munkavállalók, hátrányos helyzetű személyek.
Hátrányos helyzetű, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az a személy.

A pályázati felhívás és útmutató megtekinthető az alábbi linken.


IV. Bérköltség támogatás (ACS_BÉRKÖLTSÉG_2015)

       (A pályázat forráskimerülés miatt felfüggesztve!)


Program célja
:

A létszámcsökkentésben, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek új munkáltatónál, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásának támogatása.


Célcsoportja
:

A létszámcsökkentésben, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentésben személyek.

A pályázati felhívás és útmutató megtekinthető az alábbi linken.

Program megvalósítása:
A program megvalósítására az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján nyílt pályázati felhívást jelentet meg, ahol a teljes pályázati dokumentáció elérhető.

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság regionális munkatársainak a közreműködésével, elérhetőségük megtalálható az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján.

Megvalósítás időtartama:
2015.01.01.-2019.02.28.