flag

Sui Generis
LEZÁRULT


Aktualitások:

2015. március 30-án kelt Ügyvezetői Döntéssel megállapításra került a Sui Generis Támogatási Program második körében támogatható pályázatok száma és a támogatás mértéke.

A program háttere:

A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít a hazai kis és középvállalkozásoknak, számít rájuk a foglalkoztatáspolitikai célkitűzések megvalósulásában, a következők miatt:

• Fontos forrásai a munkahelyteremtésnek, valamint az üzleti újításoknak,
• A válság utáni új környezetben a gazdaság csak akkor lehet sikeres, ha a kisvállalkozások kiemelt szerepet kapnak,
• A kis- és középvállalkozások versenyképessége alapvetően befolyásolja a gazdaság egészének teljesítményét,
• A kisvállalkozások a legérzékenyebbek az üzleti környezet változására és az adminisztratív terhek növekedésére, de ők reagálnak leggyorsabban a kedvező lehetőségekre is,
• A kisvállalkozások az innováció és a foglalkoztatás fontos hajtóerejét jelentik, és egyben nagymértékben elősegítik a helyi és társadalmi integrációt.

A program célja volt:

• Új típusú szociális szövetkezetek támogatása annak érdekében, hogy tagi munkavégzésre irányuló (Sui Generis) jogviszony keretében minél több, a célcsoportnak megfelelő egyén kapjon lehetőséget a szociális szövetkezet keretei közötti munkavégzéshez.
• Térítésmentes szakmai háttértámogatás biztosításával a fenntartható működés megalapozása.

Közvetlen célok:

• Az önellátást, önfenntartást és a fenntartható település létrehozását megalapozó tagi munkavégzésre irányuló jogviszony elterjesztése a szociális szövetkezeteknél.
• A szociális szövetkezeti együttgazdálkodás keretében, a közös felelősségen alapuló öngondoskodás lehetőségének biztosítása;
• A szociális szövetkezeti működési forma elfogadtatása a település közösségével.

Célcsoport:
A támogatási program célcsoportját azon szociális szövetkezetek képezték, melyeknek – cégbíróság által bejegyzett - alapszabálya tartalmazza a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt, emellett települési önkormányzat tagja a szociális szövetkezetnek.

A program megvalósítása:

A program nyílt, országos pályáztatással valósul meg.
A támogatás formája: bizonylatalapú elszámolással, utólagosan finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás.
A résztvevő pályázók számára az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság regionális hálózatának szakmai szolgáltatásai közül az alábbi tevékenységek biztosítottak, melyek végrehajtásához a Társaság hálózatának jelenlegi munkatársai biztosítják a humánerőforrás kapacitást.
• Szociális szövetkezetek részére regionális szintű szakmai tanácsadás, segítségnyújtás.
• Szociális szövetkezetek tájékoztatása, a sui generis jogviszony alkalmazását segítő, ösztönző technikák bevonással kapcsolatban
• Hálózatszervezés elősegítése–szociális szövetkezet szereplőinek tevékenység, szakterület, ágazat szerinti hálózatosodása
• Kapcsolati háló fejlesztés–kapcsolatteremtés a nyújtott szolgáltatások lehetséges megrendelőivel


Megvalósítás időtartama:
A Sui Generis Támogatási Program két pályázati időszakban valósul meg. A projektek mindkét időszakban egységesen 8 hónap időtartamban valósulnak meg.

Az első időszakban a pályázatok beadására 2014. augusztus 07.- 2014. szeptember 05. között volt lehetőség, míg a szakmai megvalósítás határideje 2015 június 30-a.

A második időszak esetében a pályáztatás időtartama 2014. november 18.- 2015. január 30. közötti időszak volt, a szakmai megvalósításra rendelkezésre álló határidő: 2015. december 31.