OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"Munkásszállások a versenyszférában" elnevezésű munkaerőpiaci program

icon Vissza
photo

Alapadatok

Projekt neve:
"Munkásszállások a versenyszférában" elnevezésű munkaerőpiaci program
OFA szerepe a projektben:
Támogató
  • Letölthető dokumentumok
Letölthető dokumentumok icon

1. A „Munkásszállások a versenyszférában” elnevezésű munkaerőpiaci program célja

- 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék.

 

2. A program keretében megvalósítható tevékenység

- Új ingatlan (munkásszállás) építése vagy

- Munkásszállás kialakítása meglévő ingatlan felújításával.

 

3. A program területi korlátozása

- Magyarország, kivéve: Budapest.

 

4. A pályázók köre

- Gazdasági társaságok pályázhatnak, ha legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak. További feltételek a Pályázati felhívásban találhatók.

 

5. A támogatás formája, mértéke

- A támogatás formája: regionális beruházási támogatás.

- A támogatás kerete: 19 009 500 000 forint.

 

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

- Egy m2-re jutó támogatás maximális összege

  • munkásszállás építése esetén 671 000 Ft
  • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft

- Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege

  • munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft
  • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft

 

A támogatás terhére 75% előleg igényelhető két részletben:

A támogatási összeg fennmaradó 25%-a a támogatott tevékenység befejezését és az elszámolás elfogadását követően, utólag kerülhet folyósításra.

 

6. A támogatás odaítélésének legfontosabb feltételei:

- Támogatás annak a gazdasági társaságnak nyújtható, amely:

a)    a munkásszállás építéséhez, ingatlan felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja;

b)    rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal;

c)    az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik;

d)    a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,

e)    a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,

f)     a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként üzemelteti,

g)    a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án mindenkor magyar munkavállalókat szállásol el. Külföldi munkaerő elszállásolására csak akkor van lehetőség, ha nem mutatkozik magyar munkavállalók elhelyezésére irányuló igény. A magyar munkavállalók előnyben részesítését dokumentálhatóan – pl. a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a térségi foglalkoztatók bevonásával lefolytatott igényfelmérések, a térségi célcsoportot elérő hirdetések dokumentumaival, a magyar munkavállalók elszállásolása esetén a szerződő munkáltatók számára nyújtott kedvezményes konstrukciók biztosításával – bizonyítja,

h)    vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából a munkásszállás férőhelyszámához igazodó létszámú álláskeresőt alkalmaz;

i)      a beruházás költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja;

j)      rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel, és a 3 lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem negatív.

 

A teljes feltételrendszert a Pályázati felhívás tartalmazza!

 

7. Támogatási igény benyújtása

A támogatási igényt és mellékleteit a támogatást igénylő az OFA Nonprofit Kft.-hez

 

2024. május 07. napjától 2024. szeptember 30. napjáig

 

 

nyújthatja be kizárólag postai úton, papír alapon és pendrive-on, a Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány használatával.

 

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2024. szeptember 30.

A Támogatási szerződések megkötésének végső határideje: 2025. október 31.

A beruházási projekt megvalósításának végső határideje: 2027. október 31.

 

A programmal kapcsolatos kérdéseiket az mksz-vsz@ofa.hu címen tehetik fel. 

Hírlevél feliratkozás