OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Munkaerőhiány csökkentését célzó program a szállítmányozás és a személyszállítás területén

icon Vissza

Az OFA Nonprofit Kft. 2024. március 1. napjától indítja a „Munkaerőhiány csökkentését célzó program a szállítmányozás és a személyszállítás területén” elnevezésű programot (továbbiakban: program). Az előzetes tervek alapján több mint ezren szerezhetnek gépjárművezetői jogosítványt térítésmentesen. A program hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kerül finanszírozásra.

 

A program célja

A program célja, hogy hatékonyan segítse a Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező, árutovábbítási, áruszállítási vagy személyszállítási tevékenységet végző munkáltatók munkaerőigényének kielégítését, illetve biztosítsa támogatással a GKI-igazolvánnyal egybekötött C, C+E, D kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzéssel gépjárművezetői képesítést szerzőket a hosszútávú, Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező munkáltatóknál történő foglalkoztatást.

 

A programba regisztrált álláskeresőket, munkaerőpiaci szempontból inaktívakat, de akár pályamódosítást tervező, munkahellyel rendelkezőket is várunk. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy nem csak a jogosítvány megszerzését segítjük, de az elhelyezkedést is: a program keretében olyan munkáltatói együttműködési megállapodások kerülnek megkötésre, amelyek – a képzés sikeres elvégzését követően – legalább 12 hónapon keresztül garantálják a programban résztvevők elhelyezkedését.

 

A programba vonás jogosultsági feltételei

 • Magyar állampolgárság
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • C, C+E kategória: betöltött 20. életév
 • D kategória: betöltött 21. életév
 • Minimum 2 éve megszerzett „B” kategóriás jogosítvány
 • Egészségügyi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport
 • Pályaalkalmasság - határozattal (ennek költségét a program nem téríti meg):
 • tehergépkocsi-vezetői képzés esetén III. kategória
 • autóbuszvezető képzés esetén II. kategória.
 • Képző Intézmény által biztosított vezetéstechnikai szimulációs vizsgálat
 • A Képző Intézmény által előkészített – amennyiben a képzésbe vonáshoz szükséges - főként KRESZ kérdéseket tartalmazó tesztlap sikeres kitöltése.
 • Nem volt támogatott a korábbi OFA Nonprofit Kft. által Gépjárművezetői képzések támogatására indított programokban – ez egyúttal kizáró ok.

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatás jogcíme: képzési támogatás a képzésben részt vevő személy részére.

 

A támogatás tartalma és mértéke

A program keretében a bevonásra kerülő álláskeresők képzési költségeinek finanszírozása történik, a támogatott munkaerőpiaci státusza alapján differenciált mértékű önrész előírásával (mely önrész a képzés megkezdésének feltételeként a támogatott által a képző intézmény felé igazoltan befizetésre kell kerüljön):

A támogatott által finanszírozott önrészt a jogosítvány megszerzését követő 12 hónap időtartamú foglalkoztatási időszak teljesítése után 30 (harminc) napon belül az OFA Nonprofit Kft. megtéríti az egyén részére, amennyiben kérelmezi a kifizetést, a vonatkozó alátámasztó dokumentumokat - kiemelten az önrész befizetését igazoló számlát - csatolva.

 

Az önrészen felüli képzési költség kifizetése a Támogatott nevére kiállított számla alapján, de közvetlenül a képző intézmény részére történik.

 

Munkáltatók bevonása a programba

Várjuk a programba azon munkáltatók jelentkezését is, akik a fuvarozási/szállítmányozási területen munkaerőkínálati kihívásokkal küzdenek, akár növekedési okokból is. Az OFA Nonprofit Kft. a programban résztvevő munkáltatókkal együttműködési megállapodást köt. A programba bevont álláskeresőknek lehetőséget adunk a résztvevő munkáltatók foglalkoztatási feltételeinek megismerésére, továbbá a munkáltatóknak biztosítjuk, az álláskeresők megismerését.

 

Ezt a folyamatot az OFA Nonprofit Kft. szakemberei segítik, azzal a céllal, hogy

 • minden munkáltatói igényre meglegyen a megfelelő álláskereső,
 • az álláskereső, mint leendő munkavállaló és a munkáltató egyaránt az elvárásainak megfelelő Felet találjon.

 

Ez alapján kerülnek megkötésre azok a megállapodások, amelyek szabályozzák a következőket:

 • a jogosítvány megszerzését követően a konkrét munkáltató,
 • támogatotti (munkavállalói) vállalás a meghatározott munkáltatónál való minimálisan eltöltött időre (legalább 12 hónap a munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány megszerzését követően),
 • munkáltatói vállalás az álláskereső, (leendő munkavállaló) minimális foglalkoztatási idejére vonatkozóan (legalább 12 hónap a munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány megszerzését követően),
 • munkáltatói vállalás az üres álláshelyeinek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felé történő bejelentésére.

 

A megállapodás az alábbiakat is tartalmazza:

 

A munkáltató vállalásai a támogatottal szemben:

 • legkésőbb a gépjárművezetői jogosítvány megszerzését követően a gépjárművezetéshez kötött munkakörben, a megszerzett jogosítvány hasznosításával foglalkoztatja,
 • legalább 12 hónap időtartamú munkavégzés biztosítása a fenti munkakörben,
 • felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg a 12 hónap alatt a támogatott munkaviszonyát.

 

A munkavállaló vállalásai:

 • teljes képzés sikeres elvégzése,
 • a jogosítvány megszerzését követően a megállapodásban rögzített munkáltatónál való elhelyezkedés és a munkaviszony fenntartása legalább 12 hónapig,
 • felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg a 12 hónap alatt a munkaviszonyát.

 

A támogatottnak felróható okból történő szerződésszegés esetén a kifizetett képzési költség tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik.

 

Képzés

Az OFA Nonprofit Kft. objektív szempontrendszer szerint hirdeti meg a képző intézmények részére a programba bekapcsolódás feltételeit, melyről a képző intézmények számára a későbbiekben tájékoztatást nyújt a Társaság honlapján. A feltételeknek megfelelő képző intézmények az OFA Nonprofit Kft. szolgáltatói körébe kerülnek.

 

A program keretében az alábbi képzések finanszírozása történik:

 

Tehergépkocsi vezető képzés keretében:

 • azon jelentkezők számára, akik „B” kategóriás vezetői okmánnyal rendelkeznek, melynek kiállítási dátuma legalább két évvel korábbi a képzés első napjánál
 • „C” kategória - Tehergépkocsi-vezető
 • „CE" kategória („C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény)
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Tehergépkocsi-vezetői (GKI)
 • „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára
 • „CE" kategória („C' kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény)
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Tehergépkocsi-vezetői (GKI)

 

Autóbuszvezető képzés keretében:

 • azon jelentkezők számára, akik „B” kategóriás vezetői okmánnyal rendelkeznek, melynek kiállítási dátuma legalább két évvel korábbi a képzés első napjánál
 • „D” kategória - Autóbuszvezető
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Autóbuszvezetői (GKI)
 • „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára
 • „D” kategória - Autóbuszvezető
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Autóbuszvezetői (GKI)

 

Határidők

A képzések megvalósításának végső határideje: 2025. augusztus 31.

 

A foglalkoztatási időszak (a pontos foglalkoztatási időszak a munkavégzés megkezdésétől számítódik) végső határideje: 2026. szeptember 30. napjáig.

 

Képzők jelentkezése

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Munkaerőhiány csökkentését célzó program a szállítmányozás és a személyszállítás területén” programjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Magyarország területén hatósági képzés megkezdésére és folytatására jogosult intézmények jegyzékének összeállításához, mely dokumentáció ITT érhető el.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Hírlevél feliratkozás