OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ifjúsági Garancia Plusz (GINOP Plusz-4.1.1-23)

icon Vissza

 

A programról

2024. április 15-én, az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozással elindult az Ifjúsági Garancia Plusz Program, a korábban 2015-től működő Ifjúsági Garancia Program folytatása. A Program kiemelt jelentőségű a hazai foglalkoztatás szempontjából, hiszen egy százezer főt meghaladó, munkaerőpiaci tartalékot jelentő csoport számára kínál aktív foglalkoztatáspolitikai eszközt. E csoport munkaerőpiaci bevonása, aktivizálása a magyar gazdaság bővülésének egyik sarokköve. Miközben az érintett fiatalok számára is fontos, a későbbi munkaerőpiaci sikerességüket meghatározó, preventív beavatkozásról van szó.

Az Ifjúsági Garancia Plusz (GINOP Plusz 4.1.1.-23) a Széchenyi Terv Plusz program keretében stratégiai jelentőségű Pillérkét valósul meg. A forrás teljes össze 196,94 milliárd forint. Ebből az Európai Szociális Alap plusz által biztosított vissza nem térítendő támogatás összege 102,02 milliárd forint.

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz Programba a megvalósítás végéig legalább 38 910 fő kerül bevonásra.

 

Ifjúsági Garancia Plusz Program

Több évtizedes tapasztalat, hogy a fiataloknak, különösen, akik valamilyen esélyhátránnyal küzdenek (például korai iskolaelhagyók, korai gyermekvállalásban érintettek, kistelepülésen élők), sajátos nehézségekkel kell szembenézniük munkaerőpiacon. Elhelyezkedésük gyakran akadályoztatott, amely tartósan meghatározza a munkaerőpiaci sikerességüket.

 

Ennek kezelésére jött létre 2013-ben a Tanács javaslatára az Ifjúsági Garancia Rendszer. Hamarosan a Rendszerhez forrásokat is rendeltek, amelynek révén megszületett az Ifjúsági Garancia Program, amely lehetőséget biztosított az Európai Unió tagállamai számára, hogy aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogassák a már nem tanuló és képzésben sem résztvevő, de munkát sem vállaló, 25. életévüket be nem töltött fiatalok (NEET fiatalok) elhelyezkedését.

 

Bár az első Program finanszírozási időszaka már lejárt, a koronavírusjárvány hatásai miatt az Unió elkötelezte magát, hogy fenntartsa e Rendszert és Programot. Azonban az új támogatási periódusban a Program célcsoportját kibővítették egészen 29 éves korig. Így a megerősített Ifjúsági Garancia, azaz az Ifjúsági Garancia Plusz Program a 15 és 29 éves kor közötti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok számára kínál segítséget, hogy érdemben javuljon az érintett kör munkaerőpiaci státusza.

 

Az eszközök

A Program igyekszik egy olyan széleskörű eszközrendszert biztosítani a fiatalok támogatása érdekében, amellyel mindenki az igényeinek megfelelően tehet lépéseket azért, hogy bekapcsolódjon vagy visszatérjen a munkaerőpiacra. Ennek keretében a Program a fiatalok elhelyezkedését közvetlenül segítő támogatásokat biztosít, melyek a következők lehetnek:

 • bértámogatás
 • vállalkozóvá válást segítő támogatás
 • lakhatási vagy utazási támogatás.

 

Ezenfelül a Programban kiemelt szerepet kapnak a fiatalok számára nyújtott, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és ehhez kapcsolódó támogatások, juttatások. Ilyen szolgáltatások között említhetjük meg 

 • az információnyújtást, 
 • a mentori szolgáltatást, 
 • a tanácsadást, 
 • valamint a munkaközvetítést.

 

Végül, mivel sok NEET fiatal olyan speciális helyzetben lehet, amely nem teszi lehetővé a közvetlen elhelyezkedést, ezért a Program abban is segítséget nyújt, hogy a munkaerőpiaci alkalmazkodás érdekében a bevont személyek visszatérjenek az oktatásba, képzéseken vegyenek részt.

 

És hogy miért Garancia? Mert a bevont személyek irányába a Program megvalósítója garanciát vállal arra, hogy négy hónapon belül képzésbe irányítás vagy elhelyezkedési ajánlatot biztosít a bevont fiatal számára.

 

A megvalósítók

A projekt irányításáért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium konzorciumi formában valósítja meg az Ifjúsági Garancia Plusz Programot a vármegyei és fővárosi kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátó szervezeti egységeinek, azaz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, valamint az OFA Nonprofit Kft. bevonásával.

 

Az OFA szerepe a programban

Az OFA Nonprofit Kft. az Ifjúsági Garancia Plusz program megvalósításában támogató szervezetként van jelen, amely egy széleskörű szakmai tevékenységet jelent. Szervezetünk feladatellátása hármas irányultságú: 

 • Az OFA Nonprofit Kft. feladata, hogy megtervezze és lebonyolítsa a Programhoz tartozó kommunikációs kampányt. E kampány, igazodva a fiatalok igényeihez, elsősorban egy online médiakampány lesz, amely a legkülönbözőbb eszközök bevonásával történik. A feladat kulcsfontosságú lesz a projekt megvalósításában, hiszen a céloknak megfelelően olyan fiatalokat kell elérnünk e tevékenység által, jelenleg inaktívak, és nincsenek kapcsolatban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársaival.
 • Ugyancsak a feladatok között szerepel egy módszertani központ kialakítása is. E módszertani központ azt a célt szolgálja, hogy egy olyan széles tudásbázist állítsunk össze, amely révén a Programot megvalósító szervezetek képessé válnak komplexen látni a magyarországi NEET fiatalok helyzetét. Ezeknek az ismereteknek kiemelt jelentősége van abban, hogy eredményes lehessen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított elérő tevékenység és a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásnyújtás is. Továbbá a módszertani központ feladata az is, hogy erre az információkincsre támaszkodva új, kifejezetten a NEET fiatalok igényeire reflektáló, nekik szóló szolgáltatási módszertanokat, gyakorlatokat alakítson ki.
 • Végül az OFA Nonprofit Kft. Ifjúsági Garancia Programban feladatai között szerepel az is, hogy a szolgáltatásokban is segítséget, támaszt nyújtson a konzorciumi partnerszervezeteknek. Ez jelenti egyrészt a foglalkoztatási osztályok munkatársai számára történő tudásátadást, az említett tudáskincs rendelkezésre bocsátását. Másrészt pedig a foglalkoztatási osztályok leterheltsége esetében a kiegészítő jellegű, a járási foglalkoztatási osztályokon megjelenő igényekhez igazodó szolgáltatásnyújtást is.  

 

További részletek

Amennyiben részletesebb, illetve naprakész tájékoztatást szeretne kapni az Ifjúsági Garancia Rendszerrel és az Ifjúsági Garancia Plusz Programmal kapcsolatban, keresse fel a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatással kapcsolatos elosztó oldalát (https://munka.hu), valamint az Ifjúsági Garancia Program hivatalos Facebook oldalát.

A területileg illetékes foglalkoztatási osztály elérhetőségeit a https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly címen érheti el!

 

Programadatok

 • A projekt címe: Ifjúsági Garancia Plusz
 • Projekt azonosító száma: GINOP Plusz 4.1.1.-23
 • Konzorciumvezető (fő kedvezményezett): Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Konzorciumi tagok (megvalósítók): A vármegyei/fővárosi kormányhivatalok (az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalok foglalkoztatási feladatokat ellátó főosztályai), OFA
 • Rendelkezésre álló forrás: 102,02 milliárd Ft
 • OFA költségvetés: 4,1 mrd Ft
 • A projekt kezdete: 2023. október 01.
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027. augusztus 31.

Hírlevél feliratkozás