OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése

icon Vissza

 

A programról

Mind a Magyar Kormány, mind az Európai Unió elkötelezett a foglalkoztatás bővítése mellett. Az Unió által kitűzött cél az aktív korú népesség 78%-os foglalkoztatásának elérése 2030-ig. Míg a Magyar Kormány által kitűzött cél – ugyanezen mutatóban – 85%.

Ilyen magas arányú foglalkoztatottság csak úgy érhető el, ha a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő személyek is sikerrel elhelyezkednek. A foglalkoztatástól történő távolmaradásuknak azonban mindig oka van: olyan hátárnyokkal néznek szembe, amely miatt saját erőforrásaikra támaszkodva nem, vagy csak nehezen tudnának elhelyezkedni. Munkába állásukat, munkaerőpiaci integrációjukat tehát jól kiválasztott foglalkoztatáspolitikai eszközökkel (például a részükre nyújtott szolgáltatási tevékenységgel) szükséges támogatni.

 

Ezért kerül megvalósításra A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése (GINOP Plusz 3.1.1.-23) elnevezést viselő Program. A projekt a Széchenyi Terv Plusz (Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program Plusz) program keretében, kiemelt fontosságú Pillérként, az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázati felhívásban megfogalmazottak alapján a Program célja, hogy javítsa az álláskeresők és az inaktívak foglalkoztathatóságát, valamint közvetlenül támogassa az elhelyezkedésüket.

A Program célcsoportját a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak jelentik, kiemelten a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek és a közfoglalkoztatottak. Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek minősülnek

 • a tartós álláskeresők,
 • az 50 éven felüliek,
 • az alacsony iskolai végzettségűek,
 •  a vidéki térségben élők,
 • a kigyermeket nevelők,
 • a közfoglalkoztatásból kilépő személyek,
 • a romák,
 • a megváltozott munkaképességűek,
 • az ápolási feladataikat ellátók.

A tervezetten valamivel több mint három éves projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósul meg. A rendelkezésre álló mintegy 150 milliárd forintos forrás európai uniós vissza nem térítendő támogatásának összege 78,41 milliárd forint. A megvalósítás alatt bevonandó nem foglalkoztatottak száma összesen 76 900 fő, melynek közel fele, összesen 35 749 fő bevonása szükséges az Európai Unió által meghatározott indikátor eléréséhez.

 

Az eszközök

A fentiekben megfogalmazott célok eléréséhez az Program háromféle eszközt kínál:

 • foglalkoztatást elősegítő támogatásokat
 • foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat,
 • foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása

A foglalkoztatást elősegítő támogatások alatt a munkáltatók által igénybe vehető, a Program célcsoportjába tartozó munkavállaló foglalkoztatása után járó bértámogatás, valamint az érintett foglalkoztatottnak biztosított lakhatási vagy utazási támogatást értendő.

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások kedvezményezettjei azok a jövőbeli munkavállalók, akiknek a sikeres elhelyezkedéshez információnyújtásra vagy valamilyen mentori szolgáltatásra, tanácsadásra van szükségük. Az ezeken való részvételt a Program utazási költségtérítéssel, továbbá álláskeresést ösztönző juttatás és járulékainak biztosításával támogatja, illetve ösztönzi.

A foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétellel kapcsolatban támogatásban részesülhetnek egyaránt a munkáltatók és a munkavállalók is a munkaerőpiaci alkalmazkodás érdekében.

 

A megvalósítók

A Program konzorciumi formában kerül megvalósításra, melynek irányítója a Nemzetgazdasági Minisztérium. A konzorcium további résztvevői és a Program által nyújtott szolgáltatások megvalósítói a vármegyei és fővárosi kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint az OFA Nonprofit Kft.

 

Az OFA szerepe a programban

A Program megvalósításába az OFA Nonprofit Kft. a jogszabályokban és a Programhoz készült Módszertani útmutatóban meghatározott foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolódik be. Ezzel segítve, tehermentesítve a konzorciumi partner munkáját.

 

További részletek

További részletekért és tájékoztatásért látogasson el a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott https://munka.hu programmal kapcsolatos aloldalára: https://nfsz.munka.hu/cikk/4176/A_munkaerokinalat_bovitese_es_fejlesztese_GINOP_PLUSZ31123

A területileg illetékes foglalkoztatási osztályok elérhetőségei az alábbi címen találhatók meg: https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly

 

Programadatok

Projekt címe: A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése

Projekt azonosító száma: GINOP Plusz-3.1.1.-232024-00001

Konzorciumvezető (fő kezdeményezett): Nemzetgazdasági Minisztérium

Konzorciumi tagok (megvalósítók): A vármegyei/fővárosi kormányhivatalok (az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalok foglalkoztatási feladatokat ellátó főosztályai), OFA Nonprofit Kft.

Forrás teljes összege: 150,171 milliárd forint

Támogatás összege: 78,41 milliárd forint

OFA költségvetés: 1,25 milliárd forint

Projekt kezdete: 2024. május 16.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2027. augusztus 31.

Hírlevél feliratkozás