Fiatalok
vállalkozóvá válásának
támogatása országos program

A program célja:

Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.
A program az Ifjúsági Garancia Program keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.


Ki vehet részt a programban?

A programban országosan 18-30 év közötti fiatalok vehetnek részt az alábbi feltétel

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúli régiók esetében:

Közép-magyarországi Régió esetében:


Mikor és hol lehet jelentkezni a programba?

Ha szeretnél vállalkozni és a fenti feltételeknek megfelelsz, regisztrálj!
Válaszd ki azt a megyét (kattints rá arra a megyére), ahol élsz és szeretnéd vállalkozásodat elindítani.

Kérlek, válassz megyét!

Regio1 Regio2 Regio2 Regio3 Regio3 Regio3 Regio5 Regio5 Regio7 Regio7 Regio7 Regio6 Regio5 Regio6 Regio6 Regio4 Regio4 Regio2 Regio1 Regio1

A programba való jelentkezés folyamatos, jelentkezni a regionális megvalósítók oldalán lehet.
Előzetes regisztrációra lakcíme, tartózkodási helye szerinti régió weboldalán nyílik lehetőség.

Régiók Megvalósító szervezetek Programhonlapon regisztráció lehetőség Központi e-mail cím Képzésbe vonhatók száma Létrejött vállalkozások száma
Dél-Alföld konzorciumvezető:
- Budapesti Politechnikum Alapítvány (BPA) konzorciumi tagok:
- Közép Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft. (KEIV),
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)
www.gondolkozzokosan.hu info@gondolkozzokosan.hu 310 indikátor: 190
max: 209
Dél-Dunántúl konzorciumvezető:
- Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)
konzorciumi tagok:
- Magyar Iparszövetség (OKISZ),
- Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ),
- Vállalkozz Itthon Nonprofit Kft.
www.vallalkozzitthon.hu/ginop522 ginop522@vallalkozzitthon.hu 145 indikátor: 90
max: 99
Észak-Alföld konzorciumvezető:
- Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI)
konzorciumi tagok:
- Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH) (konzorciumba történő bevonása fo-lyamatban)
- Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)
www.vallalkozzmagyarorszag.hu vallalkozzmagyarorszag.ear@szpi.hu 450 270
Észak-Magyarország konzorciumvezető:
- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
konzorciumi tagok:
- Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfej-lesztési Alapítvány (NMRVA)
- Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)
www.eszakmagyar.mva.hu eszakmagyar@mva.hu 280 indikátor: 170
max: 187
Közép-Dunántúl konzorciumvezető:
- Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI)
konzorciumi tagok:
- Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH) (konzorciumba történő bevonása fo-lyamatban)
- Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)
www.vallalkozzmagyarorszag.hu vallalkozzmagyarorszag.kdr@szpi.hu 220 130
Közép-Magyarország OFA Nonprofit Kft. www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu 500 330
Nyugat-Dunántúl konzorciumvezető:
- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
konzorciumi tagok:
- Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)
www.nyugatdunantul.mva.hu nyugatdunantul@mva.hu 195 indikátor: 115
max: 126

Mit nyújt a program?

A teljes program két komponens keretében valósul meg.

A programba kerülő fiatalok az első (A) komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második (B) komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

https://ofa.hu/files/VALL16/Vallalkozz2017.pdf
Bővebb információ: link

A vállalkozások pénzbeli támogatásáról bővebb információ az alábbi linkeken található pályázati útmutatókban (második, B komponens) érhető el: