flag

       „Vállalkozó Start” I. ProgramAz OFA Nonprofit Kft. vissza nem térítendő támogatást nyújtott induló egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások kezdeti költségeinek fedezése, komplex szolgáltatással történő támogatása, versenyképességük növelése érdekében.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy túljelentkezés miatt 2020. október 16-tól a „Vállalkozó Start” Program nem fogad új érdeklődőket, az ezt követően benyújtott jelentkezések érvénytelenek.
 
A programba azon regisztrált álláskeresők kerülhettek be, akik a programba vonáskor
 • rendelkeztek
  • vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel
  • a Közép-Magyarország régió területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
  • nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal
 • 18. életévüket betöltötték
 • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak.
 • a programba bevonhatók voltak továbbá azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők is.
 • Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívántak válni, a működés első évében támogatásra volt szükségük, és vállalták, hogy fenntartható vállalkozást hoznak létre.
A Program célja: A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válás és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén. Ezen cél elérésének egyik eszköze a Budapesten és Pest megyében elérhető „Vállalkozó Start” Program, melynek keretében az életképes vállalkozási ötlettel és vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok saját vállalkozásuk indításához támogatásban részesülhetnek.
A program felépítése: A „Vállalkozó Start” program két komponensből állt, az első keretében felkészítettük a jelentkezőket saját vállalkozásuk indítására üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a második komponensben pedig a jóváhagyott üzleti tervük alapján indított vállalkozás induló költségeihez pályázhattak legfeljebb 4,57 MFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra.
A Program első komponense:
A program első komponensében a vállalkozójelöltek kiválasztása és felkészítése valósult meg az alábbiak szerint:
 • a jelentkezők felkészültségét és motivációját vállalkozói kompetenciateszt kitöltésével, illetve személyes elbeszélgetés során mértük
 • a programba kerülők 90 órás vállalkozói képzésen és ehhez kapcsolódó tanácsadásokon vettek részt
 • a vállalkozói képzés során, illetve annak sikeres elvégzését követően összeállították leendő vállalkozásuk ületi tervét, melynek támogatásáról egy bíráló bizottság döntött
 • az üzleti terv jóváhagyását követően lehetett megalapítani a vállalkozást
Mindösszesen 1320 leendő vállalkozó programba és vállalkozói képzésbe vonása valósult meg, melyből 528 fő 30 év alatti, további 792 fő 30. életévét betöltött álláskereső volt.
 
A Program második komponense:
Az első komponens keretében képzési programot eredményesen elvégző, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító célcsoport-tagok pályázhattak induló költségeikhez vissza nem térítendő támogatásra (továbbiakban: támogatás). a támogatott vállalkozó az első egy évében mentorálásban részesült melynek keretében kiemelt segítséget kapott vállalkozása jogszerű működtetéséhez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, miközben a létrejött vállalkozás működését nyomon követtük és segítettük a felmerülő problémák megoldását.
A támogatott vállalkozás által a támogatott projektre igényelhető támogatás összege legfeljebb 4 573 800 Ft volt, melyet az OFA Nonprofit Kft. továbbadott támogatás formájában nyújtott. A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100%-a volt. A támogatásra vonatkozó részletes szabályozás a Vállalkozó Start Program Felhívásában olvasható, amely alább letölthető.
 
A támogatott vállalkozás jogi forma szerint a következő lehetett:
 • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 117 – Betéti társaság
 • GFO 228 – egyéni cég
 • GFO 231 – egyéni vállalkozó
 • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó
 
A vállalkozás székhelyének Pest megyében, illetve Budapesten kellett lennie.
 • Nem volt támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet vagy lízing tevékenységet végzett,
 • Amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánta felhasználni.
 • A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhetett.
A fenti vállalások teljesítését az OFA Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte.
 
A Program megvalósult ütemezése:
Regisztráció, a részvételi szándék jelzése: 2019. októbertől 2020. októberig: 2743 fő érdeklődő
Kompetenciamérés, személyes elbeszélgetések: 2019. decembertől 2020. decemberig: 1773 fő
Programba vonási szerződés megkötése: 2020. januártól 2021. januárig: 1322 fő
Vállalkozói képzés és tanácsadás: 2020. május és 2021. február között: 1320 fő
Üzleti tervek összeállítása és bírálata: 2020 júliusától 2021. márciusig: 1212 elfogadott üzleti terv.
Megalakult, támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások száma a 2021. áprilisi határidőig: 1158
Támogatásban részesülő vállalkozások száma: 1134
A Programmal korábbi tájékoztató oldalait itt éri el: Gyakran Ismételt Kérdések, Tájékoztató, Ajánlatok.
A Forrástár belépési linkje (a lezáró levelek belépve letölthetők): https://forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx
A pályázati és elszámolásban beadott teljes dokumentációt a Támogatottak kötelesek megőrizni a Lezáró levél kiadását követő 10. év végéig!
Amennyiben a „Vállalkozó Start” I. Programban vett részt, és azzal kapcsolatban merül fel kérése, az alábbi elérhetőségeken keresheti munkatársainkat: E-mail: vallalkozostart@ofa.hu, Telefon: 06-1-555-2900 / 4-es menüpont.
A Program zárása: 2024. február 29.
 
Hatályos dokumentumok
 
Archív dokumentumok