flag

„Újrakezdés” dunaferr létszámleépítési program

A program háttere, célja:
A támogatás célja az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál bejelentett 400 főt érintő csoportos létszámleépítés során állásukat vesztő és a programba illeszkedő munkavállalók komplex eszközökkel segített támogatása annak érdekében, hogy a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük illetve vállalkozóvá, vagy őstermelővé válásuk mielőbb biztosítható legyen. A létszámleépítés következtében állástalanná vált, nagy létszámú, jelentős mértékben elavult, és/vagy alacsony képzettségű, többségében női alkalmazott több szempontú hátrányát egyedi szakmai, mentális és financiális eszközökkel, a hiányzó kompetenciák feltárásával és pótlásával szükséges megtámogatni ahhoz, hogy a nyílt munkaerőpiacon – annak aktuális igényeit figyelembe véve -, rövid időn belül újra munkába álljanak.

Célcsoport:
Azon munkavállalók, akiknek munkaviszonya az ISD DUNAFERR Zrt. vállalatcsoportnál 2013. december 1.-2014. március 31-ig terjedő időszakban a munkáltató működésével összefüggő okból, létszámleépítés keretében szűnt meg.

A program megvalósítása:

Az ISD Dunaferr vállalatcsoport 2013. december 4-én kezdte meg a csoportos létszámleépítést két körben. Az első körben 2013. decemberében 125, második körben 2014. február-március között 184 munkavállaló kapta meg a tájékoztatást arról, hogy munkaviszonya meg fog szűnni.

Az OFA Nonprofit Kft. szolgáltatási platformját bővítve új típusú outplacement szolgáltatást vezetett be, mely a Támogatottak részére komplex humán-szolgáltatást biztosít. Ennek keretében egyéni munka-és pályaorientációs tanácsadás, valamint csoportos tréningek kerültek megtartásra, valamint lehetőség volt arra, hogy amennyiben a támogatott igényli, pszichológiai tanácsadást vegyen igénybe.

A Program keretében a Támogatott egyének közül a belépést megelőző folyamat során sor került a képzési igények felmérésére. A program elemeként összeállított OKJ-s képzési jegyzékből választhattak, illetve több esetben sor került az előzetesen összeállított listától eltérő, de a Támogatott személyes életútjába illeszkedő képzés megjelölésére.


A Program keretében a Dunaújvárosi Főiskola épületében 2014. március 27. napján állásbörze került megrendezésre, a térségben lévő munkáltatók részvételével.


További támogatási elemek:

a) 20%-os bérköltség kiegészítés (max. 12 hónapig)
b) Béralapú támogatás legfeljebb 6 hónapra az ,,Újrakezdés” Dunaferr létszámleépítési program keretében Támogatott egyén új munkaadójának.
c) Önfoglalkoztatóvá-, vállalkozóvá válást segítő képzés indításával lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a vállalkozói szemlélettel rendelkező természetes személyek fenntartható, piacképes vállalkozásokat hozzanak létre, a gazdasági és munkaerő-piaci aktivitás növelése érdekében.

Megvalósítás időtartama:
2013.12.01. – 2018.12.31.