flag

PERTU Program honlapja


PERTU projekt (TÁMOP 1.4.1-07/2) tevékenység összefoglaló

TÁMOP 1.4.1-07/2 „Alternatív munkaerő-piaci projektek szakmai támogatása” című komponens, OFA Hálózat PERTU „Partnerség Együttműködés a Regionális Tudásért” fantázianevű kiemelt projekt

A 2-es komponens (TAMOP 1.4.1-07/2), mint kiemelt projekt megvalósításának lehetőségét az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) OFA Hálózata, azon belül egy 9 fős munkacsoport kapta meg. A kiemelt projekt megvalósítását május 1-ével megkezdtük, országos lefedettséggel, az OFA központi illetve 7 regionális irodájában.

Küldetésünk:

Az általunk megvalósított kiemelt projekt címe „Alternatív munkaerő-piaci projektek szakmai támogatása” a projektmegvalósítás során, küldetésünket az évek óta sikeresen működő, foglalkoztatáspolitikai, ezen belül elsősorban munkaerő-piaci projekteket megvalósító szervezetek hálózatszerű együttműködésének kialakításában, a megvalósítóknál felhalmozódott tudás adta lehetőségek kiaknázásában, eredményeik népszerűsetésében látjuk.

E tevékenységünk keretében alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások módszertani kézikönyvének összeállítását koordináljuk, a megvalósítók által kidolgozott értékelési kritériumrendszer összeállítását segítjük, mely alapján saját tevékenységüket értékelik, illetve saját szakembereikből létrehoznak egy szakértői adatbázist, mindezzel megalapozva a szolgáltatásaik projektfinanszírozáson túli fenntarthatóságát, átültethetőségét.

Ehhez szeretnénk nyújtani
 • helyet,
 • időt,
 • szakembereket,
 • kapcsolatokat
illetve további szolgáltatást, amire igény mutatkozik.

A TÁMOP 1.4.1-07/2 komponens keretében megvalósuló OFA Hálózat PERTU projektje

a „Készüljünk együtt a jövőre!”
„Mutassuk meg mit tudunk!”
„Együttműködés a hatékony munkába helyezésért, munkahelymegtartásért”
Kommunikációs üzenetekre alapozva szakmai támogató szolgáltatást nyújt.

A projekt célcsoportja:

Elsődleges célcsoport
- TÁMOP 1.4.1.-07/1 komponens kedvezményezettjei
Másodlagos célcsoport
- TÁMOP 1.4.1.-07/1 komponensben támogatott projektek szakmai, intézményi környezete (önkormányzatok, szociális, gyermek- és családvédelmi intézmények, munkaügyi szervezetek, nevelő, oktató, képző cégek, foglalkoztatásban résztvevők stb.)
- elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci munkaadók, védett foglalkoztatást végző szervezetek.

A PERTU projekt tevékenységei:

1.) Igényspecifikáló felmérés
A projekt részletes szolgáltatási tevének kidolgozásához felmérést készítünk a célcsoportjaink igényeiről, így elsősorban az 1-es komponensben kedvezményezettek, másod sorban az intézményi és szervezeti környezet továbbá a foglalkoztatók körében.
2.) Szakmai támogató tevékenységek
 • tanácsadás (7 régiós irodákban, vagy a projektek helyszínén)
 • tudásbővítés (a kedvezményezettek által igényelt és a sikeres projekt megvalósításhoz szükséges témákban, területeken)
 • rendezvények
  információs napok: tevékenységünk bemutatására, kapcsolatépítés a régióban érintett szereplőkkel;
  regionális rendezvények: (workshopok, tapasztalatcserék) témáiban teljes egészében a résztvevők igényeihez alkalmazkodunk,
  regionális állásbörze: 2009-ben, minden régióban, az érintettekkel együttműködve, az 1-es komponensben érintett célcsoportok elhelyezkedésének elősegítésére;
  konferencia: a projekt végén a közösen létrehozott eredmények népszerűsítésére, tapasztalatok összesítésére, a jövőbeni tervek, lehetőségek áttekintésére

3.) Hálózatépítés, működtetés
A TÁMOP 1.4.1/07-1-es komponens kedvezményezettjeinek és a projektek szereplőinek szoros együttműködése
 • hálózati találkozók: országos, összesen 4 alkalommal
 • módszertani kiadvány szerkesztés: tapasztalatcserék és online kiadvány szerkesztés segítségével
 • értékelési rendszer kidolgozása: a projekt megvalósítókkal a szakmai kompetenciák objektív mérésére
 • szakértői adatbázis kialakítása: a projekt megvalósítókkal, a projekt megvalósítók és szakemberek szerepeltetésével

4.) Kapcsolatfelvétel és építés, partnerség kialakítása
A másodlagos célcsoport szereplőinek bevonása a különböző tevékenységekbe, a foglalkoztatás elősegítése az elsődleges célcsoport projektjeiben felkészített munkavállalók részére.
Munkatársaink naprakész információkkal, szakmai tanácsadással, rendezvények szervezésével, partnerségek generálásával próbálják kielégíteni mind a foglalkoztatói, mind a munkavállalói oldal felől érkező igényeket.

 5.) Program szintű kommunikáció
Az elsődleges célcsoporttal közösen a munkaerő-piaci projektek népszerűsítése, nyilvánosság biztosítása (tevékenységeik, eredményeik bemutatása) regionális és országos szinten is.

 Bízunk benne, hogy a következő időszakban sikeresen együttműködhetünk az alternatív munkaerő-piaci programokat megvalósító szervezetekkel, szakemberekkel.

Letölthető kiadványok:

Esélyegyenlőségi kiadvány

Fenntarthatósági kézikönyv