flag

Munkaerőpiaci Változások Segítése

A program háttere, célja:
A program célja, a foglalkoztatási válsághelyzetek rugalmas és rapid kezelése közvetlen képzési és tanácsadási támogatás biztosításával annak érdekében, hogy a 20 fő fölötti létszámot érintő csoportos létszámcsökkentések következtében állásukat vesztő munkavállalók elhelyezkedési esélyei javuljanak és a lehető legrövidebb idő alatt munkát találjanak, vállalkozóvá vagy őstermelővé váljanak.

További cél a munkáltatói igények bejelentése alapján üres álláshelyek - legalább 50 fő – betöltése, vagy új munkahelyek létrehozása esetén gyors reagálású, munkakör-elemzésen alapuló, igényorientált képzések biztosítása.

A program során a csoportos létszámcsökkentés következtében állástalanná vált szakképzetlen vagy elavult szakképesítéssel rendelkező munkavállalók képzésben vehetnek részt, pótolhatják hiányzó kompetenciáikat, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konkrét munkatevékenységekhez szükséges szakmai ismereteket, szakképesítéseket szerezhetnek.

Célcsoport:
• 20 főt meghaladó létszámcsökkentésben érintettek
• 50 főt meghaladó létszámbővítésben érintettek

A program megvalósítása:
2013 decemberétől az OFA Nonprofit Kft. új szolgáltatási elemet dolgozott ki, ez a vállalati outplacement szolgáltatás, amely programokként is megjelent a Társaság támogatási portfóliójában.

Az outplacement szolgáltatás elemei:
  1. Tervezés: Felkérést követően, a kapott információk alapján a szolgáltatási csomaghoz kapcsolódó folyamatok kidolgozása, kapcsolattartó kijelölése dokumentációk előkészítése.
  2. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása: Az OFA Nonprofit Kft. és az érintett cég közötti együttműködés kereteinek meghatározása, az igényelt szolgáltatási csomag pontos paraméterezése.
  3. Ügyfélgondozás – csoportos és egyéni tájékoztatás, és eset kezelés, egyéni fejlesztési tervek kialakítása: A kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítása, ügyfélfogadási rend meghatározása az érintett céggel együttműködve, ügyfelek fogadása, egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a képzési szakirányok kiválasztása, kérelmek begyűjtése, folyamatos egyéni és csoportos tanácsadások biztosítása.
  4. Képzések biztosítása, szervezése, megvalósításának mentorálása: A csoportosan realizálódott képzések mentén Intézmény biztosítása, a képzés indításának megszervezése, a képzés ideje alatt a képzési csoport mentorálása. 
  5. Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása – álláskeresési tanácsadás, munkahelyfeltárás: Egyéni és csoportos formában szakemberek segítségével önismereti-, álláskeresési-tanácsadás biztosítása, az érintett régió munkaerő-piaci helyzetéről folyamatos, friss információk biztosítása, a munkaerő-piaci reintegráció elősegítése.
Képzések biztosításához kapcsolódó tevékenységeink:
• Adott képzés biztosítására, amennyiben a Társaság nem rendelkezik Képző Intézménnyel, ajánlattételi felhívást tesz közzé, mely alapján kiválasztja az igényeknek leginkább megfelelő képző intézményeket és megszervezi a tanfolyamokat. Az ajánlattételi eljárás során kiválasztott Képző Intézmények az OFA Nonprofit Kft. Szolgáltatói körébe kerülnek.

A képzéseket az alábbi kategóriákban támogatjuk:
a) OKJ-s képzések,
b) nem OKJ-s szakmai képzések,
c) nyelvi képzések,
d) hatósági képzések,
e) új munkáltatói igényre szervezett speciális képzések: 
• Ügyvezetői döntéshozatal a képzésbe vont egyének képzési igényeinek támogathatóságáról a szakmai tanácsadó és a Képző Intézmény javaslata alapján.
• A képzésbe vonható programhoz csatlakozottakkal, a képző intézmény felnőttképzési szerződésének megkötését követően, a Társaság Támogatási szerződést köt.
• A szerződések megkötését követően, az adott képzés lebonyolítására kiválasztott Képző Intézménnyel biztosítjuk a képzés indítását.
• A képzés teljes időtartama alatt képzési mentorálást biztosítunk a képzés sikeres és eredményes megvalósulása érdekében.
• A képzettség birtokában konkrét munkahely biztosítása a lehető legtöbb résztvevő számára. 


Megvalósítás időtartama
2013.12.01 - 2017.02.28