flag

„Mobil-Társ” Program
LEZÁRULTAz „Mobil-Társ” elnevezésű támogatási program keretében;
- Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással (Pályázati azonosító: MT_ÖNFOGL_2015) elnevezésű pályázati program került előkészítésre.

A program alapvető célja: 
- a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitásuk növelése érdekében.

Program keretében nyújtott támogatások

I. Önfoglalkoztatóvá válás támogatás tőkejuttatással

Program célja:

Az önfoglalkoztatóvá válást támogató programelem célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett, saját vállalkozás indítását illetve vállalkozói tevékenység indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező személyek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitásuk növelése érdekében.

Célcsoportja:

A program keretében azon személy nyújthat be pályázatot, aki 2014. augusztus 12-ét követően a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 71. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentésben érintett, és akit a döntésről a létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatott, és

- saját vállalkozás indítását illetve vállalkozói tevékenység indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkezik, amennyiben más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és

- vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, munkaviszonyon kívüli tevékenységgel.

A program keretében nyújtott tőkejuttatás támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet, valamint az 1408/2013/EU rendelet 3. cikke szerinti általános és mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Program megvalósítása:
A program megvalósítására az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján nyílt pályázati felhívást jelentet meg, ahol a teljes pályázati dokumentáció elérhető.

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. regionális munkatársainak a közreműködésével, elérhetőségük megtalálható az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján.

Megvalósítás időtartama:
2014.11.25.-2017.01.31.