flag


TÁMOP-2.4.3. E-13/1 „Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések” című Kooperáció+ kiemelt projekt
LEZÁRULT


Aktualitások:
Legfrissebb híreinket a projekttel kapcsolatban ide kattintva találod.


Nonprofit Munkaerő - piaci Kiválóság Díj
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kooperáció+ kiemelt projektje „Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválóság Díj” pályázatot hirdet a TÁMOP 2.6.2.-12/1 programban sikeresen szerepelt, a választott munkaerő-piaci szolgáltatásaikra referenciát kapott nonprofit szervezetek részére. A pályázatok benyújtására 2015. április 8-áig volt lehetősége a szervezeteknek.

Amellett, hogy a pályázat a szervezetek számára további fejlődési lehetőséget teremt, a regionális és országos díjazottak tárgyjutalomban részesülnek, országos médiakampányban vehetnek részt, illetve arculattervezési szolgáltatást nyerhetnek.

A Civil Munkaerő-piaci Kiválóság Díj a szervezetek működését és a működés eredményességét vizsgálja, fókuszba állítja az ügyfelek, partnerek, érintettek igényeinek megismerését, elégedettségének rendszeres mérését, a működési folyamatok rendszeres továbbfejlesztését, a szervezet stratégiájának, küldetésének rendszeres felülvizsgálatát, az alkalmazott módszerek eredményességének szisztematikus mérését indikátorok, mutatók segítségével. Fontos, hogy a díj követelményrendszere megköveteli a szervezetektől a folyamatos fejlesztést, az egymástól tanulást és az eredményes működést, melyet a munkaerő-piac is visszaigazol.

A pályázat 2015-ben regionális és nemzeti szintű megmérettetést jelent. A régiók, illetve az ország legjobb munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezeteinek kiválasztását - a benyújtott pályázati anyagok és nyilvános prezentációk alapján - független szakértői bíráló bizottság végzi.

A program háttere, célja:
A szociális szövetkezetek létrehozásának és fenntartható működtetésének támogatásában szerzett hazai tapasztalatai és betöltött szakmai szerepe tette azOFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot alkalmassá arra, hogy a szociális szövetkezeteknek szakmai háttértámogatását biztosító Kooperáció+ kiemelt projekt feladatait ellássa. Szolgáltatásainkkal elsősorban a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődő természetes személyeket, önkormányzatokat majd a TÁMOP-2.4.3-D-1,2-13/1,2 pályázaton nyertes szociális szövetkezeteket célozzuk meg, továbbá a partnerség elve alapján a projektgazdák környezetében működő vállalkozások, a szociális gazdaság egyéb szereplői.

A Kooperáció+ másik alprojektje a TÁMOP 2.6.2. konstrukció kedvezményezettjei számára biztosítja a szakmai segítségnyújtást, speciális szolgáltatása a referenciakiadás. A TÁMOP-2.6.2 konstrukció célja, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatók kapacitásfejlesztése a foglalkoztatáspolitika irányait és elvárásait követve, megfelelő szakmai minőségben valósuljon meg. A Kooperáció+ kiemelt projekt célja, hogy a munkaerő-piaciszolgáltatásokat nyújtó szervezeteknél a sztenderdeknek megfelelően kerüljenek kialakításra/fejlesztésre a szolgáltatások, a minőségirányítási rendszer járuljon hozzá a szolgáltatások országosan egységes, magas szintű színvonalához.

Célcsoport:
A kiemelt projekt közvetlen célcsoportjai a szociális gazdaság fejlesztése területén pályázó és támogatott szociális szövetkezetek, a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődő természetes személyek, önkormányzatok, továbbá a munkaerő – piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén támogatásra pályázó és támogatott szervezetek.

A kiemelt projekt közvetett célcsoportjai:
- Magyarországon működő szociális szövetkezetek, továbbá munkaerő – piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek és azok szakmai, intézményi környezete (önkormányzatok, kamarák, szociális, gyermek- és családvédelmi intézmények, munkaügyi szervezetek, nevelő, oktató, képző szervezetek, alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok, foglalkoztatásban résztvevők stb.)

- A támogatott projektgazdák környezetében működő vállalkozások, munkaadók

- Szociális gazdaság egyéb szereplői, non-profit szervezetek és a velük kapcsolatban álló állami- és magánszektor képviselői

A program megvalósítása:
A kiemelt projekt megvalósítása során az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat biztosítjuk partnereink számára:
• szakmai ügyfélszolgálat, tanácsadás, külső szakértők igénybevétele (pénzügy, jog, üzleti tervezés, felnőttképzés, marketing területeken)
• szakmai rendezvények tartása az egész ország területén,
• menedzsment kapacitás erősítése – tudásbővítés
• folyamatba épített értékelés
• módszertani, és egyéb szakmai kiadványok,
• honlap és hírlevél szolgáltatások,
• piacszerzési és bővítési szolgáltatás,
• egyéb, a célcsoport által igényelt szolgáltatás

Megvalósítás időtartama:
2012.07.01 – 2015.10.31.