flag


Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban
LEZÁRULT

I. pillér ZÁRÓRENDEZVÉNYE
2015.10.15A program háttere, célja:

A program célja a Közép-Magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-35 év közötti fiatal természetes személyek támogatása, a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének fejlesztése, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitásuk növelése volt.

Közvetlen célok:
 • vállalkozás indítására felkészült és alkalmas, 18-35 év közötti fiatal természetes személyek támogatása vállalkozások létrehozásában és működésének elindításában;
 • vállalkozói szemlélet, készségek és képességek fejlesztése;
 • hosszútávon életképes, piacképes és fenntartható vállalkozások létrehozása (fenntarthatóság biztosítása, piacszerzés, megtartás, bővítés);
 • a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, munkahelyteremtés;
 • együttműködés kialakítása a régióban működő, és közvetetten a régiós határon kívüli vállalkozások és vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között.

A konstrukció az Új Széchenyi Terv keretében 2012-ben megjelent TÁMOP-2.3.6.A és TÁMOP-2.3.6.B jelű, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című kiírás tükörprogramja.

Célcsoport:

Új (mikro)vállalkozást indítani tervező, 18-35 éves fiatal, természetes személy.

A program megvalósítása:

A vállalkozók kiválasztása és támogatása: személyében alkalmas, vállalkozásra kész fiatalok pályáztatása és kiválasztása, üzleti tervük elkészítésének támogatása, majd az életképes – az OFA Nonprofit Kft. által jóváhagyott – üzleti tervvel rendelkező fiatalok szakmai és pénzbeni támogatása üzleti tervük megvalósításában.

A szakmai támogatás elemei:
 • Vállalkozói kompetencia-szűrése
 • Egyéni szükségletekre épülő általános képzés biztosítása
 • Üzleti koncepcióból üzleti terv elkészítésének támogatása
 • Tanácsadás és mentorálás biztosítása 
 • Hálózatosodást támogató szolgáltatások biztosítása, így a program megvalósítás időhorizontjával párhuzamosan jelentkező pályázói kérdések megvitatására és megválaszolására belső fórum biztosítása
 • Ügyfélpontok kialakítása ahol előre egyeztetett időpontokban ügyfélgondozás keretében, egyéni tanácsadás történik
 • Nyomonkövetés és utógondozás a fenntartási időszakban

A vállalkozók kiválasztása
 • Toborzás: a célcsoport eléréséhez megfelelő eszközök, kommunikációs csatornák alkalmazásával széleskörű toborzás valósult meg. A program megvalósulást támogató elektronikus felületen 3300 fiatal jelezte részvétei szándékát jelentkezési adatlap kitöltésével.
 • Első kiválasztás: toborzást követően, regisztráció és az online jelentkezési lap benyújtásával kezdődően többlépcsős szűrés valósult meg. Eseményregisztrációkhoz kötött időpontokban valósultak meg az írásos kompetencia mérések 2014.04.30. és 2014.05.26. között. Az alapvető jogosultsági feltételeken túl, az elért pontszámok szerint, súlyozással elért összpontszám alapján kerültek megrendezésre a szóbeli kompetenciamérések 2014.06.11. és 2014.08.05. között.
 • A kiválasztásra kerülő 350 fő képzése 2014. augusztus 14. –én vette kezdetét.
 • Második kiválasztás: A képzéseket tanusítvánnyal igazoltan, eredményesen elvégzett fiatalok által benyújtott és szakértők által elfogadott végleges üzleti tervek kiválasztása a képzés befejezése után valósult meg. Az OFA Nonprofit kft. 2014.12.03.-ra meghozta döntését a 200 tőketámogatásra jogosult Fiatal vonatkozásában.
Pénzügyi támogatás (tőkejuttatás): az életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező fiatal vállalkozók pénzbeni támogatása üzleti tervük megvalósításában, a vállalkozás kezdeti szakaszában, vissza nem térítendő támogatásként, az előzetesen felmért szükségletek alapján, a szükséges önrész (10%) megléte esetén, legfeljebb 3.000.000.- Ft-os tőkejuttatással.

Megvalósítás időtartama:
2013.07.15.- 2016.05.31.