flag

Az OFA Nonprofit Kft. a megyei, ill. megyei jogú városok által létrehozott foglalkoztatási paktumokhoz csatlakozott és csatlakozik a jövőben.A paktumok lehetőséget teremtenek arra, hogy tovább erősödjön a munkáltatók és munkavállalók kölcsönös megelégedettségét eredményező egymásra találása azáltal, hogy egyéb, a foglalkoztatás területén erőforrással és gyakorlattal rendelkező szervezetek is bekapcsolódjanak a munkaerő-piaci folyamatok harmonizációjába olyan formalizált formában, amely közös információs bázison és szoros együttműködésen keresztül koordinálja a felek tevékenységének integrációját, mely túlmutat az egyéni érdekek képviseletén és a jogszabályi kötelezettségek betartásán.

A paktumok missziója egy olyan közös platform megteremtése, amely minden szereplő igényének és szükségletének figyelembe vételével hozzájárul a térség – ezáltal az egész ország – foglalkoztatottsági mutatóinak javuló mennyiségi változásához, és ugyanakkor a felek együttműködése és végső soron a teljes társadalom számára hasznos minőségi változások megteremtéséhez.

OFA Nonprofit Kft. több, mint 25 éves - a foglalkoztatáspolitika területén és a jelentős számú munkaerő-piaci program megvalósítása során szerzett tapasztalatával kiemelten fontosnak tartja a foglalkoztatási paktumokhoz való csatlakozást, hogy tapasztalatával és rálátásával segítse a térségi foglalkoztatás fejlesztését és saját programjait is a paktumok céljaival összhangban valósíthassa meg.