flag

   

 
 

Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében GINOP-5.1.2-15-2016-00001


Megnyílt a projektötletek előminősítését biztosító online felület 
 
A „PiacTárs” kiemelt projekt célja, szolgáltatásai:
A „PiacTárs” kiemelt projektet az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium valósítja meg.

A projekt célja a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az OFA Nonprofit Kft. valamennyi pályázó társadalmi vállalkozás számára biztosít olyan szakmai szolgáltatásokat (tanácsadások, szakterületi tanácsadások, mentorálás, tudásbővítő rendezvények, hálózatosodást támogató rendezvények, társadalmi vállalkozási sztenderdek kialakítása és bevezetése, projektlátogatások, piaci jelenlétet erősítő online szolgáltatások stb.), melyek  versenyképes, fenntartható piaci működésüket segítik. 

A kiemelt projekt szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseiket a piactars@ofa.hu e-mail címre várjuk.
 

A „PiacTárs” kiemelt projekt a fentieken kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Széchenyi 2020 keretében meghirdetésre kerülő GINOP-5.1.3-16 konstrukció keretében a társadalmi vállalkozások számára dedikált 6 milliárd forint forrásra pályázni kívánó szervezetek számára a fenntartható üzleti modell kialakításához szükséges szakmai szolgáltatásokat is biztosítja. E cél érdekében – konzorciumi partnerünk - az IFKA NKft. a pályázni kívánó társadalmi vállalkozások projektterveit előminősíti, az előminősítés eredményei alapján fejleszti, a fejlesztett projektterveket minősíti és a minősítésen megfelelt projekttervekre Minősítő tanúsítványt állít ki. A társadalmi vállalkozások kizárólag a Minősítő tanúsítvány birtokában pályázhatnak a GINOP-5.1.3-16 konstrukció keretében.

PiacTárs Kisfilm
PiacTárs Online KiadványHOZZÁADOTT HELYI ÉRTÉK DÍJAZOTTAK BEMUTATKOZÁSAI

Legjobb Közösségfejlesztő Társadalmi Vállalkozás
Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet

Tovább a cikkre...


  Legjobb Termék-előállító Társadalmi Vállalkozás
Hetedhét Határ Szociális Szövetkezetet

Tovább a cikkre...


  Legjobb Szolgáltató Társadalmi Vállalkozás
Kontakt Alapítvány

Tovább a cikkre...


  Hozzáadott Helyi Érték Díj 2016 Különdíj Nyertese
Baktalórántháza és Térsége Szociális Szövetkezet

Tovább a cikkre...
A pályázni kívánó vállalkozásoknak a „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az IFKA NKft. által biztosított online felületen kell projektterveiket benyújtaniuk. Az online felület megnyitására 2016. augusztus végén kerül sor. A felület megnyitásáról hírlevelünkben (feliratkozás itt) illetve honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy módosítás történt a minősítési folyamat- és szempontrendszerben, kérjük, kísérjék figyelemmel az anyagban a pirossal jelzett változásokat. A változások főbb irányvonalait az alábbiakban is összefoglaljuk, azonban kérjük, mindenképpen tanulmányozzák a részletes leírást.A GINOP-5.1.3-16 Felhívásra történő pályázatbenyújtás, és az ezt megelőző fejlesztési és minősítési folyamatba lépés feltétele az együttműködési megállapodás kötése a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 "PiacTárs" kiemelt projekttel és az átláthatósági nyilatkozat kitöltése.

Az együttműködési megállapodást az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. régiós szakmai munkatársai által nyújtott tanácsadás keretében, vagy a honlapunkról letöltve, a minősítési folyamat leírásában olvasható módon van lehetőségük aláírni.

A tanácsadások igénybevételével kapcsolatban kérjük, keresse régiós ügyfélszolgálati irodáinkat az itt található elérhetőségeken.

A minősítési folyamattal kapcsolatban további információ a következő e-mail címen kérhető: piactars@ifka.hu

Az online felületen benyújtott projektterveket az IFKA NKft. előminősíti. Az előminősítés eredményei alapján meghatározza a fejlesztésre nem alkalmas, fejlesztendő és fejlesztés nélkül támogatható projekteket. A fejlesztésre nem alkalmas projekttervek elutasításra kerülnek., A fejlesztés nélkül támogatható projektek automatikusan megkapják a Minősítő tanúsítványt. A fejlesztendő projekttervek benyújtói számára az IFKA NKft. üzleti tervezéssel és társadalmi hasznossággal kapcsolatos online tananyagot, tesztfelületet, továbbá kontaktórás fejlesztési lehetőséget biztosít.

A pályázók a fejlesztés eredményeként átdolgozott projektterveket az online felületen ismételten benyújtják minősítésre. Az IFKA NKft. a minősítés eredményei alapján a követelményeknek megfelelő, fenntartható és társadalmilag is hasznos projekttervekre kiállítja a Minősítő tanúsítványokat, amelyek birtokában a társadalmi vállalkozások a GINOP-5.1.3-16 pályázati kiírásra benyújthatják pályázataikat.A minősítési kérelmek beadásának legkorábbi várható időpontja: 2016. augusztus vége. A pontos időpont a www.palyazat.gov.hu oldalon közlemény formájában jelenik meg.

Az üzleti és társadalmi hasznosság szempontok szerint történő előminősítésre rendelkezésre álló idő: a beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.

A – szükség esetén - módosított minősítési kérelmek elfogadására/elutasítására, a minősítési tanúsítvány kiadására rendelkezésre álló idő: a beadástól számított 15 munkanap

A GINOP-5.1.3 pályázatok benyújtásának legkorábbi lehetséges időpontja: 2016.09.01 (ezt követően a beadás 2018.09.03-ig, illetve a források kimerüléséig folyamatos)


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektterveknek nem csupán az IFKA NKft. által meghatározott üzleti fenntarthatósági és társadalmi hasznossági szempontoknak kell megfelelniük, hanem a GINOP-5.1.3-16 pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek is. Ezért kérjük, hogy projektterveiket mindenképpen a GINOP-5.1.3-16 pályázati felhívás figyelembevételével készítsék el.
         


A társadalmi vállalkozások folyamatosan térítésmentesen vehetik igénybe. Kollégáink a regionális ügyfélszolgálati irodáinkban vagy az Önök székhelyén, telephelyén, továbbá e-mailben (piactars@ofa.hu) és telefonon is készséggel állnak rendelkezésükre, tanácsadást nyújtanak többek között projektgenerálási, -megvalósítási kérdésekben, továbbá a társadalmi vállalkozások alapításával, működtetésével, társadalmi hatásnövelésével kapcsolatban.A tanácsadási alkalmak során feltárt speciális problémák kezelése érdekében az OFA ingyenes szakértői tanácsadási szolgáltatásokat biztosít jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési területeken, továbbá vállalkozási ismeretekkel, közösségi beágyazódással, forrásdiverzifikációval, CSR gyakorlatokkal, esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésekben. A szakterületi tanácsadók szolgáltatásai minden esetben régiós kollégáink közvetítésével vehetők igénybe.Az OFA számos szakmai rendezvénnyel segíti a társadalmi vállalkozások fenntarthatóbb, versenyképesebb működését a „PiacTárs” kiemelt projekt keretében. A GINOP-5.1.3-16 pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó minősítési folyamat és a pályázati feltételek ismertetésére tájékoztató fórumokat szervezünk. A társadalmi vállalkozások menedzsment kapacitásait célcsoporti tudásbővítésekkel, piaci pozícióit hálózati találkozók szervezésével erősítjük. A jó társadalmi vállalkozási gyakorlatok megismerését, terjesztését projektlátogatások szervezésével támogatjuk. Rendezvényeinkről és a jelentkezés feltételeiről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket honlapunkon, a „PiacTárs” kiemelt projekt honlapján, valamint régiós kollégáinkon keresztül.Az OFA a „PiacTárs” kiemelt projekt keretében egyéb szolgáltatásokkal is támogatja a társadalmi vállalkozások fejlődését. Intenzív mentorálási szolgáltatásainkat pályázati alapon nyújtjuk a társadalmi vállalkozások számára azzal a céllal, hogy piaci jelenlétüket és versenyképességüket minél inkább megerősítsük. Társadalmi vállalkozási sztenderdeket dolgozunk ki és bevezetésüket referencia-szakértői szolgáltatásokkal segítjük annak érdekében, hogy a sztenderdek alapján működő társadalmi vállalkozások láthatóságát védjegyeken keresztül növeljük, és segítsük őket a fenntarthatóbb piaci működésre való áttérésben. Mindezeken túl a társadalmi vállalkozások piaci pozícióinak erősítését online piactér fejlesztésével, online üzleti partnerkereső és befektető-kereső felület fejlesztésével is támogatjuk. 
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság
Web: www.ofa.hu
Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84